fredag, november 27, 2009

Vad vill jag i riksdagen.

Detta inlägg är en del av min Kandidatur till riksdagen.

Jag lovade tidigare att jag skulle förklara vad jag ville göra i riksdagen.
En del av detta har redan kommit upp i denna tråden på piratpartiets forum men jag tänkte fördjupa mig lite mer här.

Vad vill jag då i riksdagen.
Det är ju ganska uppenbart att jag stödjer piratpartiets principprogram
och vår vågmästarstrategi. annars hade jag knappast ställt upp än mindre
varit medlem. Men förutom dessa punkter så vill jag jobba som intern
lobbyist mot de andra partierna. Det finns ett otal tillfällen i nämnder utredningar, utfrågningar,
föreläsningar och det vanliga snacket över lunchen där man har möjlighet att pratas över partigränserna och få folk att ändra åsikt.
Jag vill även följa CE's utmärkta exempel i EU-parlamentet och göra mitt riksdagsarbete transparent,
visa upp så mycket information som möjligt för alla medborgare och ge dem chans att påverka och komma med bra förslag.
Då det gäller upphovsrätt som är en av de punkter jag vill jobba mycket med så kräver det mer utrymme än jag har här så kolla in denna blogpostningen från 2007

Ett annat område som jag vill jobba med är datoriseringen inom sjukvården.
Här anser jag att staten har en viktig roll att spela genom att i princip sätta regler.
Sjukvården idag har datoriserats på ett väldigt klantigt sätt.
olika sjukhus inom samma landsting och till och med olika avdelningar inom samma sjukhus har datoriserats i olika grad och kan inte utbyta information.
Här bör staten gå in inte genom att skapa "det perfekta programmet" utan genom att skapa en fri standard för utbyte och lagring av information.
då den standarden är satt så kan man lagstifta om att alla system måste vara kompatibla och certifierade med standarden inom ett visst antal år.
Genom att göra på detta viset så Möjliggör man konkurrens mellan olika tillverkare samtidigt som man kan garantera
säkerhet för vårdtagarna och kompanilitet mellan alla olika vårdgivare. private och offentliga.
Om man inför detta så tror jag att vi kommer se enorma besparingar på administration inom sjukvården.

Internt kommer jag att jobba för att piratpartiet sakta utvidgar principprogrammet till en heltäckande piratideologi.
Som jag ser det innefattar det bland annat starkare konsumenträtt och skydd för den kroppsliga integriteten.
Och om jag får igenom detta inom partiet så kommer jag och driva dessa frågor i riksdagen.

Utökat konsumentskydd:
I dagens läge så flyttas mer och mer av medborgarnas konsumtion från köp av varor till
köp/uthyrning av tjänster och licenser och på dessa punkter är vårt nuvarande konsumentskydd väldigt förlegat.
Jag anser att vi behöver uppdatera både konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen samt komplettera dem med en
konsumentlicenslag. Jag har skrivit mer om detta tidigare för de som vill dyka djupare in i ämnet.
Anledningen till att jag anser att det är en piratfråga är att konsumentskydd är en del av monopolskyddet
och att utan konsumentskydd så minskas medborgarnas praktiska möjligheter att konsumera kultur


Individens rätt till sin egen kropp:
Utan fysisk integritet så kan man inte garantera psykisk integritet.
Därför är det viktigt att staten erkänner alla medborgares rätt att fritt
förfoga över sin kropp. Enda inskränkningen av detta skall vara då denna frihet
inkräktar på andras frihet (Här blir det såklart en massa avvägningar men det är inte konstigare än yttrandefrihetens avvägningar.)

Ett typiskt exempel på detta är så kallade omskärningar. Här tillåter staten
föräldrar att inskränka sina barns fysiska integritet med religion som argument.
Min åsikt är att man inte skall få lov att utföra permanenta fysiska ingrepp på
barn om ingreppen inte är medicinskt motiverade.
ett grundlagsskydd av medborgarnas rätt till sin egen kropp kan även fungera
som garant mot framtida riksdagars övertramp i ämnet


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,
Mer bloggar på Intresant.se

Ett bra förslag från regeringen ?

De som har följt denna blogen vet att jag inte är anhängare av den nuvarande regeringens allmäna beteende.

Men nu verkar de faktiskt vara på väg med ett bra förslag.
Enligt SVD vill de gallra i alla register som vi medborgare är med i och minska den mängden data.

Denna biten från von Sydow låter lovande.

"Men han betonar att det stora arbetet handlar om att göra en ”registerrevision” och att ställa krav på myndigheter, statliga bolag och institutioner att öppet redovisa de register de har. Krav bör ställas på att sådana uppgifter finns i verksamhetsberättelser och årsredovisningar. Där bör också framgå med vilket rättsligt stöd som personuppgifter registreras."

För det är först så man inser hur många register som man är med i som man kan börja protestera.
Så låt oss inom piratpartiet ställa upp och säga-- Bra tänkt, ro det i land och visa oss att ni inte är helt förtappade. Men se till att det blir vettigt och inte ännu ett urvattnat spel för gallerierna.
För vi slutar inte bevaka er och vi nöjer oss inte med fagra ord, vi vill se handling.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,
Mer bloggar på Intresant.se

onsdag, november 25, 2009

And so it begins

citatet är tagetfrån introt till en av mina favorit sf-serier Babylon 5 och är direkt applicerbart på
dagens händelser. För Telia har som första ISP tydligt gått ifrån tanken om nätneutralitet och get spotify särställning i sitt nät.

Detta är ett allvarligt problem därför att spotify nu har garanterat att inga andra aktörer kan konkurrera med dem i Telias nät (och Telias nät är det största i Sverige) Eftersom man alltid kommer att komma åt Spotify även om man kört över sin "pott" medan konkurrenterna så blir strypta till hastigheter som man knappt kan läsa mail med.

I förlängningen kommer denna typen av beteende leda till internets undergång eftersom varje ISP kommer att suga ut maximalt med pengar av tjänsteleverantörerna och erbjuda billiga"internet" uppkopplingar som bara går till vissa ställen så att allmänheten måste köpa massvis av olika uppkopplingar för att ha ngn sorts täckning.

Därför anser jag och piratpartiet att det är väldigt viktigt att vi snabbt får fram regler om nätneutralitet och stoppar denna typen av dumheter innan de sprids.Se även Anders tankar om saken.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,
Mer bloggar på Intresant.se

söndag, november 22, 2009

Hur man väljer ut riksdagslistan.

Det har pratats om hur man väljer folk till riksdagslistan för piratpartiet
Eftersom diskussionen inte verkar dö så tänkte jag med ha lite åsikter.
Så utan vidare prat kommer hur jag skulle vilja att vi tar fram våra riksdagslistor.
(Iden är såklart CC Attribution-Noncommercial 2.5 Generic)

1.1) Varje distrikt ställer upp med en egen lista
1.2) Varje distrikt utser en valberedning som ansvarar för valet i det distriktet
1.3) Styrelsen fastställer valberedningarnas uppdragsbeskrivning och publicerar den öppet (tex Kompetenskrav,krav på geografisk,ålders och köns spridning)
1.4) Fri nominering av medlemmar för varje distrikt. för att nomineras måste man INTE tillhöra distriktet.
1.5) Respektive valberedning kontaktar de lokalt nominerade och verifierar att de ställer upp på listan.
1.6) Listan på nominerade publiceras på forumet och skickas ut till medlemmarna via mail.
1.7) Medlemmarna får MINST en månad på sig att diskutera nomineringarna
1.8) distrikten håller provval via pirateweb bland de nominerade enligt metoden enkel överförbar röst. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Enkel_%C3%B6verf%C3%B6rbar_r%C3%B6st)
1.9) Rösträtt för listan i ett givet distrikt har medlemmar i det distriktet.
1.10) Distriktens valberedningar verifierar att listorna uppfyller alla krav jämfört med andra listor.
1.11) Respektive Valberedning fastställer utifrån provvalet en lista med maximalt 22 namn och publicerar den på forum och via mail.
1.12) Alla medlemmar får lov att skicka in motförslag mot valberedningens lista.
1.13) Tidigast 2 veckor efter punkt 10 hålls distriktsvisa val där listorna ställs mot varandra. Även här används metoden enkel överförbar röst.
1.14) Valberedningarna skickar in de antagna listorna till styrelsen för befordran till valmyndigheten.


Att följande begränsningar gäller för kandidater till riksdagslistorna.
2.1) En kandidat får endast ha en av de fem översta platserna på en lista.
2.2) Om en person hamnar på plats 1-5 på mer än en lista så skall personen välja vilken lista denna vill kvarstå på
och på alla andra listor skall personen flyttas ner till första godkända plats.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,
Mer bloggar på Intresant.se

onsdag, november 18, 2009

Filmbolagens luditer jagar budbärare.

Luditerna var en rörelse i England under artonhundratalet som var mot
teknologins framsteg (Ja jag förenklar saker)
Och nu bevisar filmbolagen ännu en gång att de hamnar i samma sits.

Man försöker stoppa teknologins framsteg genom stämningar.
Men inte nog med det utan man försöker göra det genom att stämma budbäraren.

I klarspråk De stämmer ISP'n till opentorrent.

När skall dessa organisationer inse att det enda de gör är att göra sig löjliga.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,
Mer bloggar på Intresant.se

tisdag, november 17, 2009

Piratpartiet Matte och komunala val.

Sagor från livbåten skriver ett väldigt intressant inlägg om Mattematik verkstäder och lite tankar kring dessa.

Hans tes är att detta är en anledning till att piratpartiet skall ställa upp i kommunalvalen.
Jag kan inte hålla med helt ut, detta är en av anledningarna till att piratpartiet kan ställa upp men det är bara en anledning och inte den viktigaste.

Den viktigaste anledningen till att piratpartiet skall ställa upp i kommunalvalen är att kommunerna är ett av de viktigaste ställena där vi behöver stoppa övervakningssamhället. Det är kommunerna som håller på att invadera oss med kameror överallt (oftast utan ens rudimentära kontroller för att förhindra spridningen av bilderna.) och det är kommunerna som samlar på sig mer och mer information om medborgarna.

Därför skall Piratpartiet ställa upp i kommunerna. För att säga STOPP.... Nu är det nog, ingen mer övervakning.


Läs även andra bloggares åsikter om , , ,
Mer bloggar på Intresant.se

tisdag, november 10, 2009

ACTA spöar upp den svenska offentlighetsprincipen

Fick tag på länk till SVD där de visar upp vad de fått ut då de begärde fram ACTA underlaget.

HELA dokumentet är svartmarkerat.
Detta är ett skämt. Det kan inte vara så att hela detta dokument måste vara hemligt för att vi inte ska stöta oss med främmande makt.

Och är det så illa så kan vi ta och hoppa av dessa avtal direkt för sådant hemlighetsmakeri ska staten inte syssla med.

En bra sak fick vi i alla fall ut av detta. Enligt Den nya Medborgarrättsrörelsen så stämemr diarienumret på dokumentet med diarienumret på dokumentetwikileaks. så nu vet vi
vad som diskuteras.

Det börjar kännas som ett avsnitt av Yes Minister enda sättet att få reda på vad staten gör är genom läckor. Vi behöver få in PP i riksdagen så vi kan göra med Sverige vad Christian gör med EU.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,
Mer bloggar på Intresant.se

fredag, november 06, 2009

Lagar en gifitg röra ? eller bara rörig ?

Läste en väldigt bra kommentar i HAX's kommentarsfält som jag kände krävde en lite djupare fundering.
"Man kan inte ta de här lagarna och granska dem en och en - de är avsedda att fungera i kombination med varandra - och då blir det en giftig cocktail - för att inte säga hel bägare"

Detta är en väldigt viktig och ofta missad insikt.

En lag kan oftast inte bedömas enskilt utan måste bedömas med hänsyn tagen till alla andra lagar som den interagerar med. Och med EU, WTO osv så blir mängden lagar och regler som interagerar större och större. Därmed så blir det svårare och svårare för mänskor att förstå vad resultatet blir av en lag.

Detta ställer i sin tur högre krav på lagstiftarna att inte bara stifta bra lagar utan även studera deras indirekta effekter. Dessutom så måste man vara mer transparenta så att medborgarna tydligare kan se hur lagstiftarna tänkter och kan hjälpa till med kommentarer. fri källkodsrörelsen har ett bra citat som passar på detta "given enough eyeballs, all bugs are shallow."

Ett bra exempel på hur detta börjar ske är hur Piratpartiets Christian Engström
bad om hjälp med ett utkast till kompromissförslag om Telecompaketet direkt på sin blogg.
Det är första gången jag har sett en lagstiftare gå ut och dels visa upp dels be om hjälp med blivande lagar. Jag tror att vi håller på och ser ett helt nytt paradigm födas inom lagstiftning.

Frågan är om detta räcker för att bli av med majoriteten av alla negativa oförutsedda konsekvenser eller om det krävs andra paradigmskiften för att vi inte ska hamna i helt absurda lägen. Det är ju inte bara nya lagar som kan ställa till med problem utan även att verkligheten ändras så att tidigare väl fungerande lagar får nya absurda konsekvenser.

Ju mer jag tänker på det desto mer tror jag att vi ser en brytpunkt där det kommer krävas mer politiskt engagemang av åtminstone en stor minoritet av "vanliga" medborgare för om vi inte gör det så kommer olika särintressen helt ta över och de har vad jag ser inte brytt sig om negativa sidoeffekter

För att detta ska funka så måste vi ge medborgarna verktyg att delta både fysiska och mentala så detta kommer att vara ett samhällsomvandlande skifte.

Välkommna till framtiden. Ny, kaotisk, skrämmande och fruktansvärt intressant.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,
Mer bloggar på Intresant.se
Tack till Kristofer Pettersson som hjälpte mig att sätta tankarna på pränt.

torsdag, november 05, 2009

diktande om telekompaketet.

Rickard Olson improviserade om ett gammalt rim så det matchar dagen.

Remember, remember,
the fifth of november,
the tel'com package and plot

I know of no reason
Why the council's treason
Should ever be forgot.

Här är referensen

Läs även andra bloggares åsikter om , ,
Mer bloggar på Intresant.se

Telekompaketet. halv vinst. och hel vinst

Nu har den slutgiltiga kompromissen kommit och som vanligt så har ett par meningar förvandlats till högar med text. (Se längre ner för jämförelse mellan 138 och kompromissförslaget.)

Så var det en vinst ? De flesta bloggare som hunnit skriva om det, Christian och HAX verkar tro detta. Inte en hundraprocentig vinst för sådana får man sällan i politiken, men en acceptabel kompromiss som gör det VÄLDIGT svårt att fortsätta pressa igenom HADOPI still lagar.

Själv är jag försiktigt positiv. Min erfarenhet säger mig att ju mer ord som stoppas in i lagen desto fler kryphål skapas och denna blev ganska stor.

Nu ska kompromissen till parlamentet för att ok'as om jag har förstått proceduren rätt och om det inte blir ok så faller hela Telekompaketet vilket sätter ganska stor press på ledamöterna.

Det var den halva vinsten. Nu till den hela. Detta är den första förlikning där vi faktiskt har kunnat se vad som händer. där man kunnat kommentera till deltagarna har fått se (efter ett tag) förslagen och där även gammalmedia efter ett tag kommit med på banan.

Det är ett enormt stort steg framgång för öppenheten inom EU och vi har Piratpartiet, Christian och HAX att tacka för detta. Kan vi fortsätta på detta sättet så kommer nog EU bli mer "mänskligt" och de värsta idiotierna kommer att avslöjas och förkastas tidigare.

Detta behövs för nu har vi Lissabonfördraget här med överföring av mycket makt till EU. Bland annat kommer de mesta av arbetet med internationella avtal hamna i EU. Och ACTA är runt hörnan. Detta blir nästa stora utmaning för Christian och vår nya piratMEP Amelia.

Som avslut. Folk innan valet undrade vad en enda pirat skulle kunna åstadkomma i Europaparlamentet. Här är svaret. En enda pirat kan stoppa en hel racka dummheter.
vänta bara lite så ska ni få se vad två pirater kan göra.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,
Mer bloggar på Intresant.se

-----------
138'an
“(fb) applying the principle that no restriction may be imposed on the fundamental rights and freedoms of end-users, without a prior ruling by the judicial authorities, notably in accordance with Article 11 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union on freedom of expression and information, save when public security is threatened in which case the ruling may be subsequent.”

-----------
kompromissförslaget

Text to be inserted in Article 1:

"3a. Measures taken by Member States regarding end-users' access to or use of services and applications through electronic communications networks shall respect the fundamental rights and freedoms of natural persons, as guaranteed by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and general principles of Community law.

Any of these measures regarding end-users' access to or use of service and applications through electronic communications networks liable to restrict those fundamental rights or freedoms may only be imposed if they are appropriate, proportionate and necessary within a democratic society, and their implementation shall be subject to adequate procedural safeguards in conformity with the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and with general principles of Community law, including effective judicial protection and due process. Accordingly, these measures may only be taken with due respect for the principle of presumption of innocence and the right to privacy. A prior fair and impartial procedure shall be guaranteed, including the right to be heard of the person of persons concerned, subject to the need for appropriate conditions and procedural arrangements in duly substantiated cases of urgency in conformity with European Convetion for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The right to an effective and timely judicial review shall be guaranteed
-----------

tisdag, november 03, 2009

Jag kandiderar till riksdagen för Piratpartiet

Tänkte bara skriva officiellt att jag ska kandera till riksdagen för Piratpartiet.
Jag kommer att fixa fler inlägg om mig och min kandidatur allteftersom tiden går och länka till dem härifrån.
specifikt tänkte jag skriva tre inlägg.
ett om vem jag är
ett om vad jag vill
och ett om varför jag vill det.
Men de är långa och halvfärdiga så de kommer senare.

Så tills vidare så gäller. "riksdagskandidat under konstruktion"

Läs även andra bloggares åsikter om ,
Mer bloggar på Intresant.se

måndag, november 02, 2009

Skydda våra barn från de fildelande terrorist pedofilerna

Bra, jag trodde väll att jag skulle få er uppmärksamhet med den titeln.

Vad gäller det nu undrar ni säkert.

Jo Regeringen har idag i bästa ECPAT stil skickat ett förslag om stärkt barnpornografi lagstiftning till lagrådet.
Och vilket förslag sen.

För det första så vill man förvandla all ens komunikation till att dansa i ett minfält för nu skall det bli ett brott att överhuvudtaget tillta på barnporr. Så det mailet du just fick kan göra dig till den värsta av sexualförbrytare. eller länken på din senaste googlesökning som du inte vet vart den går kan skicka dig till Kumla med stämpeln sexualförbrytare.

För det andra så ska ska man inte inte veta om en bild är barnpornografi. för den nya lagen skall ha en strikt 18 års gräns. Så utan vidimerade intyg om modellens ålder så kan man råka riktigt illa ut.

Men det bästa med detta är att vi får en till vansinnighet i svenska åldersgränser för nu har vi läget där ungdomarna får ha sex vid 15 års ålder men om de får för sig att avbilda det med en kamera..... PANG barnporrbrott. Vad sänder detta för signaler till våra ungdomar, jo signalen att våra lagstiftare gör sitt bästa för att efterapa södra USA och Iran. Det är inte den signalen jag vill sända.
Ju mer jag tänker på det desto mer tror jag att det är ett av syftena. Ungdomar ska inte få ta bilder på varandra för det tycker de vuxna är fult. dvs moralismens fula tryne dyker upp ännu en gång.


Nu har jag hållit er på halster länge nog och ska förklara vad titeln har och göra med lagförslaget.
Titeln representerar sättet som man kommer att försöka motivera lagförslaget.

Först kommer Bodström, ECPAT med flera skrika högt om hur synd det är om barnen och hur hemska pedofilerna är.

Sen kommer man att kommentera om hur pedofiler använder fildelning för att sprida barnpornografi och förvandla alla till pedofiler (För vi vet ju alla att man blir pedofil av att se på barnporr precis som man blir satanist av att lyssna på hårdrock)

Slutligen så kommer det komma upp en bunta påståenden om hur terroristerna tjänar pengar på piratkopierade alster (samtidigt som man insinuerar att detta sker via fildelning snarare än de fysiska kopiorna som är enda sättet att tjäna pengar på piratkopiering.)

Och vips så har vi "Skydda våra barn från de fildelande terrorist pedofilerna"

Turligt nog så kräver detta lagförslaget en grundlagsändring så rösta in lite vettigare och mer tekniskt kunniga partier som piratpartiet i riksdagen 2010 så slipper vi dessa dumheter.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,
Mer bloggar på Intresant.se