onsdag, juni 20, 2007

Jonas sa det bättre.

Tänkte kommentera Ulvskogs skenheliga utspel i DN Debatt idag Men Jonas Memorian sa det bättre på sin blogg.

Vill bara avsluta med konstaterandet att det var minst en lastbil full med sten som for ur det glashuset. Carl B Hamilton brukar göra beräkningar på LO's totalstöd till S (pengar och arbetstid) och den senaste raporten (PDF) ger en totalsumma på över 800 miljoner (och det är konservativt räknat)


Kommer för övrigt inte och blogga så mycket nu över sommaren. Sitter fast hos kund som inte släpper in blogger i nätet och ska sen ha semester. Återkommer i augusti.


Andra intressanta bloggar om: ,

söndag, juni 10, 2007

När terroristklassar vi AFA ?

AFA är ju inte precis kända för att spela efter de demokratiska spelreglerna. Men nu har det gått för långt.

De har medvetet kartlagt en National Demokrats vardag och sen skickat ett gäng "aktivister" som har misshandlat killen vid hans hem.

Sen har de mage att skryta om det på sin hemsida och komma med kommentaren
"Lägg bara ner, Antifa 018 äger Uppsala!"

Jag är ingen fan av ND men detta beteendet kan inte få fortsätta, Det är ett typexempel på terrorism.

Det finns INTE försvar för denna typen av beteende och Det är dags för samhället att ta detta hotet på allvar. Vi kan inte acceptera att politik framförs med våld. varken på höger eller vänstersidan.


Andra intresanta bloggar om: , , ,

måndag, juni 04, 2007

Diverse tankar om upphovsrätt

OK Vi börjar med en varning. Jag kommer att göra den liberala varianten på att svära i kyrkan. Så håll i hatten och läs vidare.

Detta är mitt aldeles egna försök att dels sammanfatta diskutionerna om upphovsrätt, dels kommentera och komma med egna tankar och förslag. Tillägg, ideer, rättelser och konstruktiv kritik motages med glädje. förolämpningar,hot och idiotier placeras i runda arkivet (gärna tillsammans med avsändaren om det är möjligt)


Upphovsrätt, Varför och hur.?
Det finns väldigt många olika tankar om VAD upphovsrätt är. En klasisk liberal tanke är att upphovsrätten är en del av äganderätten. Detta skulle ge en skapare total kontrol över alla sina verk.(Dessa mäniskor brukar använda frasen kopiering är stöld.) Jag håller inte med om detta därför att de saker som upphovsrätt reglerar skiljer sig så kraftigt från fysiska ting att man kan inte applicera samma lagar. Om jag tar en stol du har skapat så har du inte längre stolen kvar. Men om jag tar en sång som du kommit på så har du fortfarande kvar sången. DVS vi har ökat nyttan istället för att flyttat nyttan. Deta visar att det behövs en annan sorts lagar.

Låt oss då istället titta på vad syftet med olika upphovsrättslagar har varit (politiker var bättre och tydligare med sina filosofier förr) och om dessa syften är bra.

En av de tydligaste och enklaste beskrivningarna finns faktiskt i den amrikanska konstutitionen
"To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries."

DVS syftet är att främja framsteg inom konst(film, musik, bild, literatur osv) (den andra biten har och göra med patentlag så den sparar vi till senare). Verkar vettigt, vi ger alla personer som skapar ny "art" en morot och i gengäld skapar de mer. biten "for limited Times" garanterar att alla kommer att dra nytta av det ökande skapandet. Detta stämmer bra med liberala principer och kan nog accepteras av nästan alla (utom hard-core komunister som anser att alla borde jobba så hårt som möjligt utan morot)


Dagens läge, uppfyller vi grundtankarna ?
som vi konstaterade i förra avsnittet så har copyright syftet att det ska skapas mer verk, och att skaparna till dessa verk ska få en vettig ersättning. Låt oss då undersöka om detta verkligen fungerar.

1) skapas det mer verk genom detta ?

NEJ. vi kan se att de stora jättarna innom industrin använder systemet för att förhindra detta, att systemet skapar så kallade Orphan works som går förlorade med skrämande hastighet, och att mängden verk som blir allmän egendom har minskat kraftigt.

Detta beror på att skydstiden är för lång så verken kommer inte allmänheten till nytta innom rimlig tid. (där har vi allså första problemet som behöver en fix)


2) får skaparna till verken morot att skapa mer ?

NEJ. I dagens läge så skapas de flesta verk (musik,film,tv mm) i samband med andra och under stora företag. Skaparna skapar under kontrakt där de omedelbart lämnar över i princip alla sina rättigheter så fort verket är skapat. Vinnarna är några få storföretag(mindre än 10 bolag kontrollerar över 80% av all musik under copyright), förlorarna är alla vi andra. (här har vi andra saken som måste fixas)

Lösningsförslag:

1) minska skydstiden och gör den statisk. Idag så har verk olika skydstid beroende på hur gamla upphovsrättsinehavarna är då verket skapas och hur länge de lever. Detta leder till osäkerhet och osäkerhet bör intefinnas i lagstiftning. Dagens lagstiftning ligger på livstid+50-75 år Detta är alldeles för lång tid. en rimlig tid borde ligga på 50 år. Det ger tillräckligt lång tid öfr att skaparen ska kunna få rimlig avkastning men säkrar att verken släpps fria innan alla som såg/lysnade på dem i sin ungdom har dött ut. (Dock ska de ideella rättigheterna vara på livstid så att andra inte kan vandalisera en skapares verk för att vanära skaparen.)


2) Lås rättigheterna till skaparen: Se till att coppyright inte kan säljas endast hyras ut under begränsad (5-10 år). Detta skulle förhindra stora företag att tvinga skapare att sälja sina verk för att få kontrakt. Det skulle även lösa problemet med "barnlösa verk" då man alltid skulle veta vem som ägde en rättighet.

3) Inför standardlicenser. Om ett verk en gång har varit publicetrat så ska inte upphovsrätsinehavaren kunna hindra fortsatt publicering. Vem som helst ska (efter "good faith" förhandlingar med upphovsrättsinehavaren) kunna återpublicera verket och betala standardlicensen. Detta stoppar företag och andra från att sitta på verket till förmån för andra verk.

intresanta länkar i ämnet:

wikipedias arickel på svenska och engelska
Lawrence Lessing har ett antal gratis böcker i ämnet och är både intresant och lättläst (trots att han är advokat)
Michael Geist
är en annan advokat med intresanta åsikter.
Richard Stallman är en ganska känd reformivrare
och såklart kan vi i inte glömma piratpartiet.

den andra sidan
RIAA
MPAA
CopySwede


Och lite relevanta lagar och fördrag
Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Bernkonventionen
Privatkopieringsersätningsrelgerna

Andra intressanta bloggar om: , ,