fredag, november 27, 2009

Vad vill jag i riksdagen.

Detta inlägg är en del av min Kandidatur till riksdagen.

Jag lovade tidigare att jag skulle förklara vad jag ville göra i riksdagen.
En del av detta har redan kommit upp i denna tråden på piratpartiets forum men jag tänkte fördjupa mig lite mer här.

Vad vill jag då i riksdagen.
Det är ju ganska uppenbart att jag stödjer piratpartiets principprogram
och vår vågmästarstrategi. annars hade jag knappast ställt upp än mindre
varit medlem. Men förutom dessa punkter så vill jag jobba som intern
lobbyist mot de andra partierna. Det finns ett otal tillfällen i nämnder utredningar, utfrågningar,
föreläsningar och det vanliga snacket över lunchen där man har möjlighet att pratas över partigränserna och få folk att ändra åsikt.
Jag vill även följa CE's utmärkta exempel i EU-parlamentet och göra mitt riksdagsarbete transparent,
visa upp så mycket information som möjligt för alla medborgare och ge dem chans att påverka och komma med bra förslag.
Då det gäller upphovsrätt som är en av de punkter jag vill jobba mycket med så kräver det mer utrymme än jag har här så kolla in denna blogpostningen från 2007

Ett annat område som jag vill jobba med är datoriseringen inom sjukvården.
Här anser jag att staten har en viktig roll att spela genom att i princip sätta regler.
Sjukvården idag har datoriserats på ett väldigt klantigt sätt.
olika sjukhus inom samma landsting och till och med olika avdelningar inom samma sjukhus har datoriserats i olika grad och kan inte utbyta information.
Här bör staten gå in inte genom att skapa "det perfekta programmet" utan genom att skapa en fri standard för utbyte och lagring av information.
då den standarden är satt så kan man lagstifta om att alla system måste vara kompatibla och certifierade med standarden inom ett visst antal år.
Genom att göra på detta viset så Möjliggör man konkurrens mellan olika tillverkare samtidigt som man kan garantera
säkerhet för vårdtagarna och kompanilitet mellan alla olika vårdgivare. private och offentliga.
Om man inför detta så tror jag att vi kommer se enorma besparingar på administration inom sjukvården.

Internt kommer jag att jobba för att piratpartiet sakta utvidgar principprogrammet till en heltäckande piratideologi.
Som jag ser det innefattar det bland annat starkare konsumenträtt och skydd för den kroppsliga integriteten.
Och om jag får igenom detta inom partiet så kommer jag och driva dessa frågor i riksdagen.

Utökat konsumentskydd:
I dagens läge så flyttas mer och mer av medborgarnas konsumtion från köp av varor till
köp/uthyrning av tjänster och licenser och på dessa punkter är vårt nuvarande konsumentskydd väldigt förlegat.
Jag anser att vi behöver uppdatera både konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen samt komplettera dem med en
konsumentlicenslag. Jag har skrivit mer om detta tidigare för de som vill dyka djupare in i ämnet.
Anledningen till att jag anser att det är en piratfråga är att konsumentskydd är en del av monopolskyddet
och att utan konsumentskydd så minskas medborgarnas praktiska möjligheter att konsumera kultur


Individens rätt till sin egen kropp:
Utan fysisk integritet så kan man inte garantera psykisk integritet.
Därför är det viktigt att staten erkänner alla medborgares rätt att fritt
förfoga över sin kropp. Enda inskränkningen av detta skall vara då denna frihet
inkräktar på andras frihet (Här blir det såklart en massa avvägningar men det är inte konstigare än yttrandefrihetens avvägningar.)

Ett typiskt exempel på detta är så kallade omskärningar. Här tillåter staten
föräldrar att inskränka sina barns fysiska integritet med religion som argument.
Min åsikt är att man inte skall få lov att utföra permanenta fysiska ingrepp på
barn om ingreppen inte är medicinskt motiverade.
ett grundlagsskydd av medborgarnas rätt till sin egen kropp kan även fungera
som garant mot framtida riksdagars övertramp i ämnet


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,
Mer bloggar på Intresant.se

Inga kommentarer: