fredag, november 06, 2009

Lagar en gifitg röra ? eller bara rörig ?

Läste en väldigt bra kommentar i HAX's kommentarsfält som jag kände krävde en lite djupare fundering.
"Man kan inte ta de här lagarna och granska dem en och en - de är avsedda att fungera i kombination med varandra - och då blir det en giftig cocktail - för att inte säga hel bägare"

Detta är en väldigt viktig och ofta missad insikt.

En lag kan oftast inte bedömas enskilt utan måste bedömas med hänsyn tagen till alla andra lagar som den interagerar med. Och med EU, WTO osv så blir mängden lagar och regler som interagerar större och större. Därmed så blir det svårare och svårare för mänskor att förstå vad resultatet blir av en lag.

Detta ställer i sin tur högre krav på lagstiftarna att inte bara stifta bra lagar utan även studera deras indirekta effekter. Dessutom så måste man vara mer transparenta så att medborgarna tydligare kan se hur lagstiftarna tänkter och kan hjälpa till med kommentarer. fri källkodsrörelsen har ett bra citat som passar på detta "given enough eyeballs, all bugs are shallow."

Ett bra exempel på hur detta börjar ske är hur Piratpartiets Christian Engström
bad om hjälp med ett utkast till kompromissförslag om Telecompaketet direkt på sin blogg.
Det är första gången jag har sett en lagstiftare gå ut och dels visa upp dels be om hjälp med blivande lagar. Jag tror att vi håller på och ser ett helt nytt paradigm födas inom lagstiftning.

Frågan är om detta räcker för att bli av med majoriteten av alla negativa oförutsedda konsekvenser eller om det krävs andra paradigmskiften för att vi inte ska hamna i helt absurda lägen. Det är ju inte bara nya lagar som kan ställa till med problem utan även att verkligheten ändras så att tidigare väl fungerande lagar får nya absurda konsekvenser.

Ju mer jag tänker på det desto mer tror jag att vi ser en brytpunkt där det kommer krävas mer politiskt engagemang av åtminstone en stor minoritet av "vanliga" medborgare för om vi inte gör det så kommer olika särintressen helt ta över och de har vad jag ser inte brytt sig om negativa sidoeffekter

För att detta ska funka så måste vi ge medborgarna verktyg att delta både fysiska och mentala så detta kommer att vara ett samhällsomvandlande skifte.

Välkommna till framtiden. Ny, kaotisk, skrämmande och fruktansvärt intressant.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,
Mer bloggar på Intresant.se
Tack till Kristofer Pettersson som hjälpte mig att sätta tankarna på pränt.

Inga kommentarer: