söndag, december 04, 2011

Efter UP's Norrköpings konferance

Så sitter man på tåget mot växjö efter en trevlig helg i Norrköping.

Som vanligt så har man pratat för mycket och sovit för lite så just nu är jag lite ludding. Men det var värt det.

vi han under helgen ta upp många olika saker bland annat
Vem skall utreda polisers brott,
skall vi ha en konstutitionsdomstol och hur skall den se ut,
vem skall få begära utdrag ut belastningsregistret och varför,
bättre konsumentskydd för licensköp,
Skall det finnas förbud för fotografering i vissa fall.

Detta var bara några av frågeställningarna kring rättspolitik som var ämnet jag ägnade mig åt.  De som rotade runt i skolpolitiken hadde minst lika mycket intressanta frågeställningar.

Som vanligt så pratar man en massa annan politik i pauser och på kvällen/natten i sådana sammanhang och här han vi avhandla allting från lokala program för ett PP skåne (Ja det var många skåningar där)  till Eurokrisen, EU's demokratiska underskott och hur man bemöter politiska troll på nätet (Beelzebjörn ska ha mycket cred för pedagogiska förmågor där.)

Kort sagt en riktigt trevlig helg med massvis av bra och givande utbyte.
Nästa gång blir i örkeljunga den 27 januari nästa år.  Då tar vi upp energipolitik och transport/infrastruktur.   missa det inte.


Mer bloggar på Intresant.se

fredag, juli 22, 2011

Tankar inför Parley

Imorgon börjar Parley i västerås som handlar om piratpartiets politik
och utvecklingen av den.
Jag skulle helst vilja vara där och prata med alla smarta mäniskor som har bra tankar om hur vi skall forma vår framtida politik men jag kan inte, därför tänkte jag skriva ner lite tankar om hur jag tycker vi skall gå vidare

Först och främst vill jag säga att jag tycker att vi skall bredda vår politik.
Våra grundläggande ståndpunkter (som jag vill kalla "piratism" i brist på bättre ord) täcker in så mycket mer än det vi har spikat i det nuvarande valmanifest och principprogramet.
Vi behöver studera samhället ur alla vinklar och applicera vår grundsyn på alla aspekter av det.

Detta kommer att leda till dels mycket bredare applikation av våra principer dels att vi faktiskt kommer att tvingas fördjupa och nyansera våra principer då vi kommer att hitta konflikter mellan dem.
Detta är bra.
VI skall hitta "buggarna" och komma fram till bra lösningar och det nu, inte då en politisk motståndare påpekar det i en debatt tre dagar innan valet :)

Nästa punkt på agendan är en uppmaning att vara försiktiga med tekniken.
Många piratpartister är djupt tekniskt kunniga inom ett eller annat område och utifrån detta område har de åsikter om att teknik X är bäst och därför bör vi införa teknik X. Detta kan beröra allting från kraftproduktion till trafik till val av programvara.

Min varning är SKRIV INTE DETTA I PROGRAMMET.   Världen förändrar sig och det som var bäst idag kan vara sämst i morgon (DDT ngn ?)

Lagar och principer skall skrivas utifrån måluppfyllelse inte från lösningar.
Skriv inte "vi skall subventionera Vindkraft för att minska utsläpp av koldioxid." eller "Alla skolor skall köra Debian för då kan man läsa koden"
Skriv "staten skall subventionera kraftproduktionsystem som inte släpper ut miljfarliga ämnen" och "skolor skall använda programvara där kälkoden är fritt tillgänglig." Då sätter vi syftet först och om världen ändrar sig så kan vi snabbt rikta om oss utan att behöva gå igenom en komplicerad process med ändring av valmanifestet.


Nästa punkt är skynda långsamt.
Vi är ett ungt parti som har mycket att göra och vi har många åsikter inom partiet. Försök inte skapa den perfekta produkten på en helg, satsa istället på att få fram de grova dragen om vilka områden som är viktiga och hur vi skall gå vidare. Får vi konsensus om det så kommer formuleringarna förr eller senare.


Nu har jag pratat mycket om metadiskusionen  men jag skulle inte vara mig själv om jag inte slängde ut mina egna åsikter om vad som behövs.  Så här kommer de i kort och koncis form.

Viktiga områden:
Arbetsmarknaden:  vi måste ta ställning till hur vi vill att arbetsmarknaden skall se ut, för arbete är grunden som allt annat vilar på.  vi har inget samhälle och inga inkomster till staten om ingen arbetar.

Energi: Samma som med arbete, Utan energi fungerar inte samhället.  Hur kan vi säkra vår tillgång till energi med minimala negativa bieffekter. (och till rimligt pris) Det viktigaste här är att inte låsa fast sig i en teknologi utan endast sätta ramar och regler så att alla teknologier får samma villkor. Då kommer det bästa alternativet vinna utan direkta pekpinnar

Skola/utbildning/forskning: Detta knyter åter till punkterna ovan.  vi är på väg in i kunskapssamhället och utbildning är grunden för välstånd.

Enkelhet:Vårt samhälle blir mer och mer komplicerat och den enskilde personen kan snart inte längre ha överblick över allting.  Redan idag är lagar och förordningar så komplexa att vi bryter mot dem dagligen utan att veta om det.  Det behövs ett medvetet och konstant arbete med att förenkla lagar och förordningar så att vi inte dränker oss i byråkrati och rättsfall

Konsumänträtt: I en allt mer globaliserad och sammanknuten värld med större och större företag och organisationer, blir den enskilda människans möjligheter att hävda sin rätt mindre och mindre. Staten bör stiga in som den enskildes hjälpare och med tvingande lag jämna ut spelplanen.

 Det finns massvis mer men redan här finns mer än nog för en helgs arbete :)

 Så lycka till i Västerås.
 /Christoffer

Mer bloggar på Intresant.se

onsdag, maj 18, 2011

Nu måste jag tänka om igen.

Tog mig in på Gapminder och såg några videos.   En av dem var lite iriterande eftersom den tvingar mig att omvärdera mitt tänk om bistånd.

Det visar sig nämligen att (med stor sannolikhet) demokrati och mänskliga rättigheter INTE är korrelerat med välstånd och hälsa.

Så min tanke om att demokratiskapande åtgärder är grundläggande för att kunna hjälpa länder ut fattigdom verkar vara felaktig. 

Så det blir "åter till ritbordet"  för att fundera på vilka konsekvenser detta får.
(Ibland är det jobbigt att ha en vetenskaplig inställning till politik. Det blir så mycket mer jobb än om man bara valde en åsikt och höll kvar den oavsett fakta :) )

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,
Mer bloggar på Intresant.se
 

lördag, maj 07, 2011

AVSLAG på motion A14 på PP's medlemsmöte

Det har bloggats friskt om motion A14 i piratpartiets medlemsmöte.

Många synpunkter för och emot, och så här i slutspurten tänkte jag ta upp ännu en anledning till att avslå motionen.

Motionären påstår att vi skulle göra det enklare genom att införa ett krav på max 2 voteringsomgångar. Dessutom har han skrivit in EXAKT hur  det skall gå till, nämligen alla ändringsyrkanden ställs mot avslag i runda 1 och sen ställs motionen med alla ändringsyrkanden som gått igenom mot avslag i runda 2.

Förebilden är EU-parlamentets röstningssystem, vilket jag dock inte tror är en bra föreblid.

Det kan illustreras med en motion som är uppe till omröstning just nu, nämligen B18.
B18 handlar om att ändra skyddstiden för upphovsrätten. Och om vi tittar på tillägsyrkandena så är de följande:
 • "Vi vill att skyddstiden, ensamrätten att framställa kopior av verket för kommersiellt bruk, reduceras för att vara optimalt ur ett samhällsperspektiv."
 • "reduceras avsevärt till att gälla under tio år från verkets publicering"
 • "reduceras avsevärt, till 15 år efter verkets publicering."
 • "reduceras till att gälla under ett genomsnittligt verks ekonomiska livslängd. Många verk har ofta väldigt kort ekonomisk livslängd och de aldra flesta verk är i praktiken utan ekonomiskt värde efter 5 år"
 • "Vi vill att skyddstiden, ensamrätten att  framställa kopior av verket för kommersiellt bruk, reduceras för att  vara optimalt ur ett samhällsperspektiv. vilket i dagens läge är 15-20  år"
 • "avskaffas"

Det är ju inte svårt att gissa att de personer som vill se 20 års skyddtid kommer att rösta på alla alternativ som är mer än dagens skrivelse om 5 år, medan andra som vill se 10 år kan acceptera både 5 och 15 år osv.

Så oddsen är goda för att flera av dessa ändringsyrkanden kommer att gå igenom samtidigt. Men yrkandena är  direkt motstridiga, vilket motionären vill lösa med att endast den med högst bifallsprocent antas. Detta leder till att man kommer att lägga ändringsyrkanden som är "nära" yrkanden man inte gillar för att splitra motståndarnas röster och minska deras bifallsprocent.

Ett annat problem är att vi kommer att se förluster av bra arbete pga triviala missar.
Anta att vi har två yrkanden:
 • Fixa det felstavade "uphovsrätt" i principprogram 3, stycke 4 genom att lägga till ett p.
 • Ersätt stycke 4 i principprogram 3 med texten xxxxxx.

Det första ändringsyrkandet verkar harmlöst och kommer troligtvis få närmare 100% bifall. Så även om nästan alla skulle tycka att det andra yrkandet vore extremt mycket bättre än den nuvarande texten, så kommer det inte att antas eftersom stavningsrättningen är i "konflikt".

Detta är förödande för vårt arbete. Dels för att vi kommer få väldigt konstiga skriverier med felaktiga hänvisningar och texter som inte sitter ihop. Men även för att det kommer att resultera i MOTSATSEN till vad motionärren påstår att effekten skall vara, dvs ett enklare och mer lättöverskådligt system.

Istället får vi ett system där endast en mindre mängd stadge- och textnördar kan räkna ut hur resultatet kommer att bli. Så vi cementerar makt och kontroll till det fåtal personer som har mest tid, och mest vana av mötessystemet.
 Rösta avslag på A14 så att vi inte skrämmer bort fler medlemmar från våra medlemsmöten.
Läs även andra bloggares åsikter om , ,
Mer bloggar på Intresant.semåndag, mars 14, 2011

Det blinda kärnkraftshatets fula ansikte

Vågorna efter en av Japans största naturkatastroffer i modern tid har
bokstavligt talat inte hunnit lägga sig innan ett antal människor (och
jag använder denna termen löst) bestämt sig för att utnyttja japanernas lidande för egen politisk vinning.

Jag talar om alla kärnkraftshatare som med medias benägna hjälp håller på att skapa skräckpropaganda och målar upp domedagscenarion. De utnyttjar cyniskt det kraftigaste jordskalvet i japan på över 1000 år som orsakat enorm förödelse och följts inom kort tid av tsunamis som på sina ställen var 10 meter höga.
Denna naturkatastrof har lett till skador på kärnkraftverken i närheten, vilket kärnkraftshatarna anser är anledning till att börja propagera mot all kärnkraft i världen och skrika "osäkert", "katastrof" och i princip påstå att jorden går under.

Jag ville inte gå till svars mot detta för jag inte själv vill blanda in politik i en sådan naturkatastrof, men nu anser jag att det har gått för långt.


Så låt oss jämföra detta med RESTEN av samhället och hur det har klarat sig.  bara för att sätta det i perspektiv.


Kärnkraftverken som ligger närmast har fått fått skador i dagsläget ser det ut som om 3 av dem inte kommer kunna repareras. De mänskliga skadorna är hittills
 • 1 person död pga att en bygnadsställning rasade under reparationsarbeten. 
 • 4 personer skadades vid en vätgasexplotionen i Fukushima 1 
 • 6 personer skadades vid vätgasexplotionen i Fukushima 3 
 • runt 20 personer som har blivit utsatta för förhöjda mängder strålning (dock inte i närheten av mängder som är skadliga).
I jämförelse kan nämnas:

 • Hittills 1300 döda och okänt antal som saknas (10 000 bara i Minamisanriku) myndigheterna misstänker att dödsfallen kan bli upp emot 10 000
 • Flera städer rapporteras som "swept away" av tsunamin som på vissa ställen nådde så långt som 10 kilomerter in i landet.
 • En damm har gått sönder och spolat bort över 1800 hem: okänt antal dödsfall
 • En miljon hushåll har förlorat vattentillgång.
 • 5.5miljoner hushåll har förlorat strömmen.
 • Sendai flygplats är dränkt och ur funktion med 2200 personer fast i bygnaderna.
 • Raffinaderiet i Ishihara briner: okänt antal skadade/dödade och okänt vilken miljöpåverkan det har
 • En kemiskteknisk fabrik i Sendai har brunnit upp: okänt antal skadade/dödade och okänt vilken miljöpåverkan det har
 • 300 000 hem evakuerade. okänt antal byggnader förstörda
 • Ett okänt antal små fabriker, bilar,lastbilar mm släpper nu ut ämnen i naturen som kommer att skada miljön i många år framöver.
Problemen i kärnkraftverken är mycket allvarliga, och även om det i nuläget ser ut som om man kan undvika allvarliga effekter på liv och miljö, så är faran långt ifrån över. Ett kraftigt efterskalv kan ställa till det rejält. Men att ta de problem som uppkommit som argument mot kärnkraft är bakvänt. Det är ju precis tvärtom ett mycket gott betyg åt säkerheten på dessa
kraftverk.

OM vi tar oss igenom denna katastrof, alltså den värsta jordbävningen som man har kunnat mäta i Japan, där effekterna på kärnkraftverken endast blir smärre utsläpp, som i sammanhanget inte kommer kunna orsaka någon mätbar mänsklig skada samt Ekonomiska konsekvenser pga sanering och nedläggning av en del av reaktorerna.
Då måste man ju räkna detta som absolut toppbetyg,

Så ni katastrofens politiska asgammar. 
Ge åtmistone Japanerna tid att begrava och sörja de döda. 
Sen kan vi diskutera saker.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,


Intressant.se

måndag, november 29, 2010

Rikta ilskan rätt i Pirate Bay dommen

Det har nu gått ett par dagar efter TPB dommen  och man har haft tid att smälta resultatet.
Diverse tidningsledare och bloggare har utryckt sina åsikter om saken och man kan se att de vanliga skiljelinjerna är framme.

Då det gäller oss som tycker att det är fel att TPB har blivit fällda så verkar en sak göra folk extra upprörda och det är storleken på böterna.

en bit text har snurrat runt på facebook som lyder:
Skadestånd
för mordet på Engla: 75.000 kr.Skadestånd för våldtäkt på 14-årig
flicka: 50.000 kr.Skadestånd för Pirate Bay: 46 miljoner
kronor...................Kopiera detta om ni tycker: Svenska rättssystemet är korrupt och idiotisk
Och många bloggare har tyckt att detta är hemskt och klagar på domstolen för detta.

Jag håller med om den första biten,  det är hemskt.
Men vi skall inte klaga på domstolen,  
vi skall klaga på politikerna, för domstolen har inget val. 
Problemet är hur skadeståndsreglerna i Upphovsrätten är skriven.
54 §
Den som i strid mot denna lag eller mot föreskrift enligt 41 § andra stycket utnyttjar ett verk ska betala skälig ersättning för utnyttjandet till upphovsmannen eller hans eller hennes rättsinnehavare.
Sker det uppsåtligen eller av oaktsamhet, ska ersättning även
betalas för den ytterligare skada som intrånget eller överträdelsen har
medfört. När ersättningens storlek bestäms ska hänsyn särskilt tas till
 • 1. utebliven vinst,
 • 2. vinst som den som har begått intrånget eller överträdelsen har gjort,
 • 3. skada på verkets anseende,
 • 4. ideell skada, och
 • 5. upphovsmannens eller rättsinnehavarens intresse av att intrång
  inte begås. Andra stycket gäller även den som annars uppsåtligen eller av oaktsamhet vidtar en åtgärd, som innebär intrång eller överträdelse enligt 53 §.

Här kan man notera ett par saker
1) punkt 1 i princip betyder i princip "varje nerladdning skall ersättas med kostnaden för köp"
2) att punkt 5 betyder att man inte bara kan utan SKALL lägga på en summa som gör att skadeståndet fungerar avskräckande.
3) att ingenstans finns utrymme för att jämka skadeståndet om det blir orimligt stort.

Sammantaget gör detta att rätten faktiskt har varit VÄNLIG  i sin bedömning.  De har inte kunnat sänka "styckpriset" per nerladdning
men de har ifrågasatt om räknaren hos TPB skall motsvara nerladdning och faktiskt halverat (se sidan 52 i domen)

Så låt vår ilska kanaliseras inte mot domare som har en väldigt osmaklig lag att följa, utan mot de politiker och partier som har infört och stödjer denna lag.
Glöm inte detta mellan nu och valet 2014, enda sättet som vi kan ändra lagen på, är om vi ser till att de partier som stödjer dagens föråldrade lagar inte längre får vårat förtroende.

Byt ut dem mot partier som förstår set paradigmskifte som vi står inför.
Rösta Pirat 2014

tilläg: enligt en kommentar hos Jakob Hedbrink  så skriver svensk myndighetskontroll om att att försvaret gjort en dundertabbe. Nämligen att inte själva presentera en modell för möjlig skada.  Detta beror på att rätten inte får använda info som inte presenteras i målet.  Intressant.se

torsdag, november 11, 2010

Nu förbjuder vi Internet

Läser i DN om att tingsrätten i Hudviksvall har dömt en kille för att ha länkat till utsändningar från Canal+
Detta skall vara tillgängliggörande enligt tingsrätten.
Värt att notera är att matrealet som länkades till inte på något sätt var skyddat backom lösenord eller andra tekniska system.
Nu vet jag att tingsrättsdommar ofta ändras i nästa instans och får hoppas att det sker även denna gångmen tills dess så är vi i ett läge som är minst sagt vansinnigt ur tekniskt och moraliskt perspektiv.

Låt oss titta på vad Killen blivit dömd för, tillgängliggörande, detta hittar vi i §2 av upphovsrättslagen
Upphovsrätt innefattar, med de inskränkningar som föreskrivs i det följande, uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten
sen följer vilka fall som anses vara tillgänglighet
Verket görs tillgängligt för allmänheten i följande fall:
 • 1. När verket överförs till allmänheten. Detta sker när verket på trådbunden eller trådlös väg görs tillgängligt för allmänheten från en annan plats än den där allmänheten kan ta del av verket. Överföring till allmänheten innefattar överföring som sker på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till verket från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.
 • 2. När verket framförs offentligt. Offentligt framförande innefattar endast sådana fall då verket görs tillgängligt för allmänheten med eller utan användning av ett tekniskt hjälpmedel på samma plats som den där allmänheten kan ta del av verket.
 • 3. När exemplar av verket visas offentligt. Offentlig visning innefattar endast sådana fall då ett exemplar av ett verk görs tillgängligt för allmänheten utan användning av ett tekniskt hjälpmedel på samma plats som den där allmänheten kan ta del av exemplaret. Om ett tekniskt hjälpmedel används är det i stället ett offentligt framförande.
 • 4. När exemplar av verket bjuds ut till försäljning, uthyrning eller utlåning eller annars sprids till allmänheten.

DVS tingsrätten anser att ett av dessa fallen skall vara applicerbart på att länka till en server som streamar ut informationen.
Det som är lustigt är att tingsrätten inte bryr sig om att matrealet var fritt tilgängligt utan lösenord från Canal+'s hemsida.

För som jag ser det så har Canal+ tillgängliggjort informationen, minn röran med Reuters och Intentia, där sa åklagare Håkan Roswall
Utgångspunkten är att informationen läggs på en publik webbplats. Det innebär att den är allmänt tillgänglig. Om man gör som Intentia och bara låter bli att lägga ut en länk dit räcker inte det för att markera för utomstående att informationen inte är allmänt tillgänglig

vilket borde vara självklart för alla som vet hur Internet är uppbyggt. om du har lagt upp det på en server utan lösenordsskydd så vill du att alla skall kunna ta del av informationen.
Det passar väldigt bra med §2 punkt 1 i upphovsrättslagen

Överföring till allmänheten innefattar överföring som sker på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till verket från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer
Det som ännu mer stärker detta resonemanget är hur HTTP prottokollet är uppbyggt.
Man skickar en förfrågan till servern. och servern returnerar ett svar. notera att svaret kan vara "401 Unauthorized" vilket är en inbjudan att fråga igen men med användare/lösen i begäran. eller "403 Forbidden" vilket är ett "hårt" besked att man inte får titta.

slutligen så har HD, i ett liknande mål, kommit fram till att länkning inte är tillgängliggörande.

Om tingsrättens dom får stå kvar betyder detta att man inte längre kan lita på att öppen information som är fritt tillgängligt i teknisk mening är ok att länka till vilket gör att man som länkare alltid måste skaffa explicit tillstånd av personerna bakom sidan. Om vi tar denna bloggposten som exempel så skulle jag behöva tillstånd från 7 olika organisationer för att kunna behålla mina länkar. som ni lätt inser faller detta på sin egen orimlighet och skulle totalt lamslå hela internet.

Edit: Har fått länk till sida som har stämning och förundersäkning. dock inte dom.


andra bloggare om detta: calandrella Rund kvadrat minamoderatakarameller Mathias Stjernström Skivad Lime Rolf Erikson och piratpartiets pressmeddelande

ps: om ngn orkar hitta själva domen så vill jag läsa den men tingsrättens hemsida ger ingen vettig lösning för att få tag på domslut.
pps: rösta pirat 2014 så tar vi bort denna typen av idioti.

Intressant.se

måndag, maj 10, 2010

EU cencuren värre än vi trodde

via Falkvinge och Telecomix så hittar jag mer info Om EUs cencurpaket och det är ingen trevlig läsning.

Vi kan direkt konsttera att Barnpornografi som vanligt är svepskälet för att införa ngt MYCKET värre. För att citera listan:

crime related to the invasion of privacy, financial cybercrime, unauthorized access for the purpose of sabotage, crime against intellectual property, attacks on networks and against information systems, on-line fraud, child pornography and spam, and trafficking in illicit substances
Texten är viserligen skriven så att man i avsnittet om filtrering i korta loppet endast pratar om filtrering av Barnpornografi. Men som vi har sett vid andra implementeringar så kommer ändamålsglidningen snabbt och eftersom filterna måste vara hemliga så blir det enkelt att stoppa upp både det ena och det andra i listorna.

Det som dessutom är oroande är att man nu pratar om inte bara blockering på DNS nivå, utan även om återkallande av IP nummer och kontroll över RIPE vilket skulle ge filtrerarna möjlighet att helt stänga ner all komunikation för de som pekas ut. Men eftersom IP nummer delas ut i ganska stora bitar så komemr efekten att vara som att stänga ner tex eon-elnäts alla kunder för att en person är en mistänkt hemmbrännare (Om man inte stänger ner alla IP som tildelats en ISP så kan denna enkelt byta IP på en server till ett av de andra nummena som ISP'n blivit tilldelad.)

Det värsta med detta är Dessutom att cencuren i sig är kontraproduktiv för att komma åt de brott man påstår sig agera mot. Om man verkligen ville komma åt de riktiga brotsligarna så skulle man använda polisen och arbeta för att komma åt ägarna till servrarna och lagföra dem.
Nu gör man tvärt om man gömmer sig backom en potemkinkuliss och lossas att allting är bra.

Detta är en skymf mot de barn som faktiskt har blivit utnyttjade inte nog med utnytjandet utan nu utnytjas de en andra gång av politiker som försöker vinna billiga poänger på deras lidande för att införa morallagar som förhindrar att förövarna ställs inför rätta.

Det är ärligt talat äcklande. Släng ut Malmström och alla andra skenheliga moralister och inför lite folk med mer sunt förnuft.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Mer bloggar på Intresant.se

tisdag, maj 04, 2010

Ledig testare i Skåne

Det har varit tyst på gloggen den senaste månaden. detta beror på att Jag har varit fullt uptagen med att förhandla om uppsägningarna vid min arbetsplats. Det har nu kommit till vägs ände och jag sällar mig nu till en mindre hord av arbetskamrater som inte längre har jobb.

Det käns synd att det har gått så långt och att kontoret inte kunde hållas ihop men vi har ju sällskap med alla från Wayfinder, Cybercom och Tactell som nu är utan jobb.

Man får väl hoppas att Huawei och Qualcom skyndar på etableringen på ideon.

Så om det finns en arbetsgivare där ute som har behov av en Testare/Testledare med erfarenhet av både Testautomatisering, prestandatest och testprocessutveckling så är chansen nu. Här ligger ett CV med kontaktinfo, så ser ni vad ni kan få.
Mer bloggar på Intresant.se