måndag, november 29, 2010

Rikta ilskan rätt i Pirate Bay dommen

Det har nu gått ett par dagar efter TPB dommen  och man har haft tid att smälta resultatet.
Diverse tidningsledare och bloggare har utryckt sina åsikter om saken och man kan se att de vanliga skiljelinjerna är framme.

Då det gäller oss som tycker att det är fel att TPB har blivit fällda så verkar en sak göra folk extra upprörda och det är storleken på böterna.

en bit text har snurrat runt på facebook som lyder:
Skadestånd
för mordet på Engla: 75.000 kr.Skadestånd för våldtäkt på 14-årig
flicka: 50.000 kr.Skadestånd för Pirate Bay: 46 miljoner
kronor...................Kopiera detta om ni tycker: Svenska rättssystemet är korrupt och idiotisk
Och många bloggare har tyckt att detta är hemskt och klagar på domstolen för detta.

Jag håller med om den första biten,  det är hemskt.
Men vi skall inte klaga på domstolen,  
vi skall klaga på politikerna, för domstolen har inget val. 
Problemet är hur skadeståndsreglerna i Upphovsrätten är skriven.
54 §
Den som i strid mot denna lag eller mot föreskrift enligt 41 § andra stycket utnyttjar ett verk ska betala skälig ersättning för utnyttjandet till upphovsmannen eller hans eller hennes rättsinnehavare.
Sker det uppsåtligen eller av oaktsamhet, ska ersättning även
betalas för den ytterligare skada som intrånget eller överträdelsen har
medfört. När ersättningens storlek bestäms ska hänsyn särskilt tas till
 • 1. utebliven vinst,
 • 2. vinst som den som har begått intrånget eller överträdelsen har gjort,
 • 3. skada på verkets anseende,
 • 4. ideell skada, och
 • 5. upphovsmannens eller rättsinnehavarens intresse av att intrång
  inte begås. Andra stycket gäller även den som annars uppsåtligen eller av oaktsamhet vidtar en åtgärd, som innebär intrång eller överträdelse enligt 53 §.

Här kan man notera ett par saker
1) punkt 1 i princip betyder i princip "varje nerladdning skall ersättas med kostnaden för köp"
2) att punkt 5 betyder att man inte bara kan utan SKALL lägga på en summa som gör att skadeståndet fungerar avskräckande.
3) att ingenstans finns utrymme för att jämka skadeståndet om det blir orimligt stort.

Sammantaget gör detta att rätten faktiskt har varit VÄNLIG  i sin bedömning.  De har inte kunnat sänka "styckpriset" per nerladdning
men de har ifrågasatt om räknaren hos TPB skall motsvara nerladdning och faktiskt halverat (se sidan 52 i domen)

Så låt vår ilska kanaliseras inte mot domare som har en väldigt osmaklig lag att följa, utan mot de politiker och partier som har infört och stödjer denna lag.
Glöm inte detta mellan nu och valet 2014, enda sättet som vi kan ändra lagen på, är om vi ser till att de partier som stödjer dagens föråldrade lagar inte längre får vårat förtroende.

Byt ut dem mot partier som förstår set paradigmskifte som vi står inför.
Rösta Pirat 2014

tilläg: enligt en kommentar hos Jakob Hedbrink  så skriver svensk myndighetskontroll om att att försvaret gjort en dundertabbe. Nämligen att inte själva presentera en modell för möjlig skada.  Detta beror på att rätten inte får använda info som inte presenteras i målet.  Intressant.se

torsdag, november 11, 2010

Nu förbjuder vi Internet

Läser i DN om att tingsrätten i Hudviksvall har dömt en kille för att ha länkat till utsändningar från Canal+
Detta skall vara tillgängliggörande enligt tingsrätten.
Värt att notera är att matrealet som länkades till inte på något sätt var skyddat backom lösenord eller andra tekniska system.
Nu vet jag att tingsrättsdommar ofta ändras i nästa instans och får hoppas att det sker även denna gångmen tills dess så är vi i ett läge som är minst sagt vansinnigt ur tekniskt och moraliskt perspektiv.

Låt oss titta på vad Killen blivit dömd för, tillgängliggörande, detta hittar vi i §2 av upphovsrättslagen
Upphovsrätt innefattar, med de inskränkningar som föreskrivs i det följande, uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten
sen följer vilka fall som anses vara tillgänglighet
Verket görs tillgängligt för allmänheten i följande fall:
 • 1. När verket överförs till allmänheten. Detta sker när verket på trådbunden eller trådlös väg görs tillgängligt för allmänheten från en annan plats än den där allmänheten kan ta del av verket. Överföring till allmänheten innefattar överföring som sker på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till verket från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.
 • 2. När verket framförs offentligt. Offentligt framförande innefattar endast sådana fall då verket görs tillgängligt för allmänheten med eller utan användning av ett tekniskt hjälpmedel på samma plats som den där allmänheten kan ta del av verket.
 • 3. När exemplar av verket visas offentligt. Offentlig visning innefattar endast sådana fall då ett exemplar av ett verk görs tillgängligt för allmänheten utan användning av ett tekniskt hjälpmedel på samma plats som den där allmänheten kan ta del av exemplaret. Om ett tekniskt hjälpmedel används är det i stället ett offentligt framförande.
 • 4. När exemplar av verket bjuds ut till försäljning, uthyrning eller utlåning eller annars sprids till allmänheten.

DVS tingsrätten anser att ett av dessa fallen skall vara applicerbart på att länka till en server som streamar ut informationen.
Det som är lustigt är att tingsrätten inte bryr sig om att matrealet var fritt tilgängligt utan lösenord från Canal+'s hemsida.

För som jag ser det så har Canal+ tillgängliggjort informationen, minn röran med Reuters och Intentia, där sa åklagare Håkan Roswall
Utgångspunkten är att informationen läggs på en publik webbplats. Det innebär att den är allmänt tillgänglig. Om man gör som Intentia och bara låter bli att lägga ut en länk dit räcker inte det för att markera för utomstående att informationen inte är allmänt tillgänglig

vilket borde vara självklart för alla som vet hur Internet är uppbyggt. om du har lagt upp det på en server utan lösenordsskydd så vill du att alla skall kunna ta del av informationen.
Det passar väldigt bra med §2 punkt 1 i upphovsrättslagen

Överföring till allmänheten innefattar överföring som sker på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till verket från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer
Det som ännu mer stärker detta resonemanget är hur HTTP prottokollet är uppbyggt.
Man skickar en förfrågan till servern. och servern returnerar ett svar. notera att svaret kan vara "401 Unauthorized" vilket är en inbjudan att fråga igen men med användare/lösen i begäran. eller "403 Forbidden" vilket är ett "hårt" besked att man inte får titta.

slutligen så har HD, i ett liknande mål, kommit fram till att länkning inte är tillgängliggörande.

Om tingsrättens dom får stå kvar betyder detta att man inte längre kan lita på att öppen information som är fritt tillgängligt i teknisk mening är ok att länka till vilket gör att man som länkare alltid måste skaffa explicit tillstånd av personerna bakom sidan. Om vi tar denna bloggposten som exempel så skulle jag behöva tillstånd från 7 olika organisationer för att kunna behålla mina länkar. som ni lätt inser faller detta på sin egen orimlighet och skulle totalt lamslå hela internet.

Edit: Har fått länk till sida som har stämning och förundersäkning. dock inte dom.


andra bloggare om detta: calandrella Rund kvadrat minamoderatakarameller Mathias Stjernström Skivad Lime Rolf Erikson och piratpartiets pressmeddelande

ps: om ngn orkar hitta själva domen så vill jag läsa den men tingsrättens hemsida ger ingen vettig lösning för att få tag på domslut.
pps: rösta pirat 2014 så tar vi bort denna typen av idioti.

Intressant.se