fredag, juli 22, 2011

Tankar inför Parley

Imorgon börjar Parley i västerås som handlar om piratpartiets politik
och utvecklingen av den.
Jag skulle helst vilja vara där och prata med alla smarta mäniskor som har bra tankar om hur vi skall forma vår framtida politik men jag kan inte, därför tänkte jag skriva ner lite tankar om hur jag tycker vi skall gå vidare

Först och främst vill jag säga att jag tycker att vi skall bredda vår politik.
Våra grundläggande ståndpunkter (som jag vill kalla "piratism" i brist på bättre ord) täcker in så mycket mer än det vi har spikat i det nuvarande valmanifest och principprogramet.
Vi behöver studera samhället ur alla vinklar och applicera vår grundsyn på alla aspekter av det.

Detta kommer att leda till dels mycket bredare applikation av våra principer dels att vi faktiskt kommer att tvingas fördjupa och nyansera våra principer då vi kommer att hitta konflikter mellan dem.
Detta är bra.
VI skall hitta "buggarna" och komma fram till bra lösningar och det nu, inte då en politisk motståndare påpekar det i en debatt tre dagar innan valet :)

Nästa punkt på agendan är en uppmaning att vara försiktiga med tekniken.
Många piratpartister är djupt tekniskt kunniga inom ett eller annat område och utifrån detta område har de åsikter om att teknik X är bäst och därför bör vi införa teknik X. Detta kan beröra allting från kraftproduktion till trafik till val av programvara.

Min varning är SKRIV INTE DETTA I PROGRAMMET.   Världen förändrar sig och det som var bäst idag kan vara sämst i morgon (DDT ngn ?)

Lagar och principer skall skrivas utifrån måluppfyllelse inte från lösningar.
Skriv inte "vi skall subventionera Vindkraft för att minska utsläpp av koldioxid." eller "Alla skolor skall köra Debian för då kan man läsa koden"
Skriv "staten skall subventionera kraftproduktionsystem som inte släpper ut miljfarliga ämnen" och "skolor skall använda programvara där kälkoden är fritt tillgänglig." Då sätter vi syftet först och om världen ändrar sig så kan vi snabbt rikta om oss utan att behöva gå igenom en komplicerad process med ändring av valmanifestet.


Nästa punkt är skynda långsamt.
Vi är ett ungt parti som har mycket att göra och vi har många åsikter inom partiet. Försök inte skapa den perfekta produkten på en helg, satsa istället på att få fram de grova dragen om vilka områden som är viktiga och hur vi skall gå vidare. Får vi konsensus om det så kommer formuleringarna förr eller senare.


Nu har jag pratat mycket om metadiskusionen  men jag skulle inte vara mig själv om jag inte slängde ut mina egna åsikter om vad som behövs.  Så här kommer de i kort och koncis form.

Viktiga områden:
Arbetsmarknaden:  vi måste ta ställning till hur vi vill att arbetsmarknaden skall se ut, för arbete är grunden som allt annat vilar på.  vi har inget samhälle och inga inkomster till staten om ingen arbetar.

Energi: Samma som med arbete, Utan energi fungerar inte samhället.  Hur kan vi säkra vår tillgång till energi med minimala negativa bieffekter. (och till rimligt pris) Det viktigaste här är att inte låsa fast sig i en teknologi utan endast sätta ramar och regler så att alla teknologier får samma villkor. Då kommer det bästa alternativet vinna utan direkta pekpinnar

Skola/utbildning/forskning: Detta knyter åter till punkterna ovan.  vi är på väg in i kunskapssamhället och utbildning är grunden för välstånd.

Enkelhet:Vårt samhälle blir mer och mer komplicerat och den enskilde personen kan snart inte längre ha överblick över allting.  Redan idag är lagar och förordningar så komplexa att vi bryter mot dem dagligen utan att veta om det.  Det behövs ett medvetet och konstant arbete med att förenkla lagar och förordningar så att vi inte dränker oss i byråkrati och rättsfall

Konsumänträtt: I en allt mer globaliserad och sammanknuten värld med större och större företag och organisationer, blir den enskilda människans möjligheter att hävda sin rätt mindre och mindre. Staten bör stiga in som den enskildes hjälpare och med tvingande lag jämna ut spelplanen.

 Det finns massvis mer men redan här finns mer än nog för en helgs arbete :)

 Så lycka till i Västerås.
 /Christoffer

Mer bloggar på Intresant.se