fredag, april 27, 2007

KÖP inte HP

Har just köpt en PH laptop för att ersätta mit gamla monster.

Kommer hem och packar upp.

då märker man följande.

1) inga drivrutiner
2) inget OS
3) Hårddisken som ska vara på 100GB är på 93GB varav 8.5GB är avdelade till en "recovery" partition som man inte får röra.
4)HP har bygt om OS'et så att man inte känner igen sig ordentligt.
5) MAskinen innehåller spionprogramvara som skickar data till HP (detta uptäcktes via deras supporthemsida då den blev stoppad i brandväggen) Utan att fråga om lov först.

Kontaktade såklart HP angående dessa problem och fick följande svar
"Bäste Kund,

Tack för att Ni kontaktar Hewlett-Packards Tekniska Kundcenter.

1. Nej, du får en möjlighet och bränna ut dessa skivor när du startat datorn första gången. Kolla under startmenyn seda hp backup and recovery manager. Med dessa skivor sedan kan du installera om systemet och föhoppningsvis som du beskriver det på fråga 2. Om det inte blir som du vill ha det får du antingen avinstallera all hp program eller installera datorn med en ren xp skiva.

Med vänlig hälsning,

Hewlett-Packards Tekniska Kundcenter"

Ska nu börja bråka ordentligt med HP för såhär dålig service tillåter jag inte.

Andra intresanta bloggar om: , ,

torsdag, april 26, 2007

små men goda nyheter om byggen.

Metro raporterar i att det blir lite ändringar i plan och bygglagen.

bland annat så ska friggebodar få vara 15 kvadrat innan byglog krävs (om de byggs minst 4.5 meter från grannens tomt).
Samma sak för skärmtak (15 kvadrat)
och kravet på byglov för ommålning av fasader tas bort.

Detta kanske låter som pettitesser men dena typen av ärenden tar upp mycket tid och ansträgningar för kommunerna. Och pengarna som man sparar på detta kan användas till bättre saker.

Ännu ett exempel på att den nya regeringen är på rätt spår.

onsdag, april 25, 2007

lagliga dataintrång för storföretag.

IDG skriver om en ny galen lag som ska göra det lagligt för mjukvaruindustrin och underhållningsindustrin att installera spionprogram på folks datorer (utan att man vet om det)

Det mest skrämmande är att oavsett vilken skada dessa program orsakar ska man inte kunna få skadestånd.

De som tror att inga företag skulle göra ngt så urbota korkat skall komma ihåg att sonny redan har kört ett varv och fått stryk. Under den nya lagen så skulle deras beteende vara helt ok.

Sverige måste ta lärdom av denna sortens idiotier och kraftigt stärka konsumentskyddet då det gäller musik,film och datorprogram.

Andra intresanta bloggar om: , , ,

måndag, april 23, 2007

Vem efterträder Lejonborg.

Nu har Lejonborg meddelat att han inte ställer upp till omval.

Då kommer direkt frågan om vem som ska bli nästa partiledare.

Matchen är i princip mellan Jan Björklund och CeciliaMalmström
(med Nyamko Sabuni, Birgitta Ollson och Erik Ullenhag som wildcards)
Nyamko har tydligt sagt nej (och till skilnad från socialdemokratiska Nej så verkar hon mena allvar.)
Birgitta anses nog för ung och oprövad.
Erik är tveksam eftersom han inte ens sitter i riksdagen.

Det lämnar de två huvudkanidaterna. Låt os då se vad vi har.

Jan B: tillhör den "inre kretsen" som har styrt partiets politik de senaste åren. Han har bra koll på inrikes frågor och speciellt skolfrågor (som är en FP paradgren) och har en lång lista på politiska uppdrag. Är dock lite tunn i egen utbildning (FP brukar premiera utbildning även för egna politiker)

Cecilia M: Är stadsvetare och fil. dr. Talar fem språk, är kvinna (ja det ger plusspoäng i svensk politik), har ett grundmurat gott rykte för sitt arbete innom EU, anses inte tillhöra "inre kretsen". hon anses tillhöra en mer socialliberal falang än Jan och är inte "svärtad" av dataskandalen.

Så vi har en match mellan De EU positiva socialliberalerna och de skolintreserade kravliberalerna. Själv förespråkar jag Cecilia men med tanke på lärarövervikten i partiet så skulle jag inte sätta mycket pengar på det.

Men man kan alltid hoppas att FP får en partiledare som inte främst är skolpolitiker och endast sekundärt är "vanlig" politiker.Andra intresanta bloggar om: ,

tisdag, april 17, 2007

Mer osaningar om Kärnkraften.

Ännu en bunta "usual suspects" har skrivit ett debattinlägg i SVD om kärnkraft.
Och vissa bloggare fångar upp det som om det vore guds sanning.

Låt os därför ta en närmre titt på saken.
vi kan först börja med och kolla vilka som skriver.
(från SVD)
"Göran Bryntse
tekn dr, energiexpert
Birgitta Hambraeus
f d riksdagsledamot (c)
Lars Olov Höglund
civilingenjör, oberoende kärnkraftexpert
EVA MOBERG
författare"


om man ska vara lite mer sanningsenlig så skulle det stå.
Göran Bryntse Ordförande Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen
Lars Olov Höglund indragen i 15 årig personlig fejd med vattenfall.
EVA MOBERG mottagare av 1999års Årets förvillare "för hennes vetenskapsfientliga ideer och okritiska propagerande för pseudovetenskap såsom telepati och healing och andra aktiviteter inom New Age"

Så nu då vi vet vilka som har skrivit så kan vi titta på deras påståenden.

*elförbrukningen i Sverige har sjunkit sedan 2001 med sju TWh,
detta är ett fall av att ljuga med statistik. Här är förbrukningen från 1990- 2006 som man kan se så är 2001 ett onormalt år med extrembelastning.
1990 154622 1991 148807 1992 150431 1993 148798
1994 144326 1995 151032 1996 151896 1997 153901
1998 160336 1999 158882 2000 160203 2001 168909
2003 163519 2003 156829 2004 164130 2005 167598
2006 157861 (källa scb)
som man ser så varierar förbrukningen kraftigt (främst pga kalla eller varma vintrar) och genom att välja sina värden väl så ljuger man. men tittar man på hela serien så ser man att vårt elbehov visar på en ökande trend inte en minskande.

* mer än hälften av kärnkraften kan ersättas genom effek­ti­vare och väl känd teknik,
fint och bra påstående, tillräckligt vagt för att inte kunna motbevisas. Men de enda kraftkällor som idag skulle kunna ersätta kärnkraften är olja och kol och de är vi knappast intreserade av.

* sol- och vindkraft ökar i Europa med nästan 50 procent per år; solvärme är redan lönsamt,
solvärme är endast lönsamt pga subventioner och 50% av nästan inget är ännu mindre.
(SCB's kommentar är "solenergin är marginell i Sverige")

* en ny typ av solceller har över 40 procents verkningsgrad varför priset på sol-el kommer att rasa ännu snabbare än hittills,
De nya typerna av solceller är på forskningsstadiet med mellan 15 och 20 år tills de kan produceras i mägd. och ingen vet hur mycket de kommer och kosta.

* vindkraft blir inom en snar framtid billigare än kärnkraft,
Jag skulle vilja ha deras kristalkula. Men oavsett kostnad så kan inte vindkraft användas i hur stor utsträckning som helst. vi har helt enkelt inte plats nog för alla kraftverk som skulle behövas (och vindkraft kan inte litas på, vad gör du den där kalla vindstilla vinternatten ?)

* reaktorerna vräker ut varmvatten i havet och bidrar därmed till att Östersjön mår allt sämre. Enbart de svenska
reaktorerna värmer upp Östersjön med cirka 100 miljarder kilowattimmar om året.
östersjön är ca 413 000 000 000 m2 stor, det ger ca 242wh/år och kvadratmeter i upvärmning av östersjön. Med tanke på att medelinstrålningen från solen är ca 342 w/m2
så motsvarar det ca 40 minuters upvärmning av solen.

Det enda detta visat är att sverige gjorde fel då vi inte använder kärnkraftens "spillvärme" till fjärvärme. Det hadde kunnat spara oss många sköna slantar.

Debatörerna tar även upp den gamla skrönan om att uranet skulle vara på väg att ta slut (de nämner 14 år) om de dom säger är sanning så är ju kärnkraften inget problem eller hur ?
Men saningen är att vi har MINST 50 år av BILLIGT uran kvar, efter det så kommer priset att gå upp med ca en faktor 2, men eftersom bränslekostnaderna i ett kärnkraftverk är mindre än 10% av driften så är priset på uran inte så viktigt.

Om man desutom upparbetar det använda kärnbränslet så kan man återanvända ca 90% av det bränslet som användts, då börjar vi prata om mer än 500 år innan uranet tar slut.

Slutligen så viftar Debatörerna med Plutoniumspöket. Men det är ju bara bra om vi återanvänder plutonium så att vi destruerar det och förhindrar byggen av mer kärnvapen.

Andra bloggar om: , , ,
intresant ?

söndag, april 08, 2007

Dagens påskhare


Var ute med kaosmaskinen och cyklade då vi såg denna oblyga rackare. Kom innom 5 meter innan den smet sin väg.

lördag, april 07, 2007

lite tankar om energi

Det har diskuterats mycket om framtidens energikällor de senaste veckorna så jag tänkte göra en liten sammanställning från mitt eget perspektiv. Jag kommer och Dela upp energikällorna i 2 delar, Fasta (läs producerar el och eller fjärrvärme) som i sin tur är updelade i bas och sporadisk (Bas energu är "alltid" tillgänglig, sporadisk energi är tillgänglig pga ytre omständigheter)
och rörliga (energi till bilar/båtar/flyg/tåg mm) Jag tänker skriva lite kort om varje typ och sen se på helheten.

De olika källorna vi har idag är:

Olja: Klarar både Fast och rörlig förbrukning, är en bas försörjare.
Billig olja kommer att ta slut förr eller senare och oljeförbrukning är dåligt för miljön. Olja kan dessutom användas till andra saker (läs plast) så ju tidigare vi slutar förbränna den desto bättre.

Kol: primärt fast kraft. Är basförsörjare. Har ännu sämre miljöegenskaper än olja,orsakar många dödsfall vid brytning. billig

Vattenkraft: Bas kraft. Är basförsörjare. Dyr initialkostnad, billig i drift, begränsad maxkapacitet(beroende på land klarar dock basförsörjning i vissa länder där ibland sverige), Initialt stor miljöinverkan men minimal miljöinverkan under drift. Risk för STORA olyckor.

Kärnkraft:Bas kraft. Är basförsörjare. Dyr initialkostnad, billig i drift, låg miljöpåverkan under produktion och drift.

Solkraft:Fast kraft, sporadisk, har maxkapacitet, dyr i både produktion och drift, hög miljöpåverkan under tillverkning,minimal miljöpåverkan under drift

Biobränslen. (etanol,flis,biologiska oljor,biogas osv): Primärt rörlig kraft (dock fast för flis)
Relativt dyra, har maxkapacitet(därav inte primär basförsörjare), små negativa miljöeffekter

Vindkraft: Fast kraft, sporadisk, har maxkapacitet, relativt dyr produktion, liten miljöpåverkan

Geotermisk energi: Fast kraft, har maxkapacitet(därav inte primär basförsörjare), främst lämplig för värmeproducering ej el. minimal miljöpåverkan.

Vågkraft:Fast kraft, har maxkapacitet(därav inte primär basförsörjare), rellativt dyr produktion. minimal miljöpåverkan.


Detta ger (enligt mig) följande framtida läge för sverige.
Fast produktion: Baskraft (el) genom vattenkraft och kärnkraft. Kärnkraften byggs som kraftvärmeverk och kan därmed stora delar av värmebehovet. Geoterm och biobränslen täcker upp övrig värmekraftsbehov, medan vind och våg producerar maximalt (ca 10-20% av totalbehover)

Rörlig produktion: biobränslen byggs ut till max kapacitet, alla tåg går över till eldrift, flygplan fortsätter med fosila bränslen (biobränslen har inte tilräcklig energidensitet) detta kommer inte att räcka så vi får antingen importera biobränsle eller fosila bränslen.

Detta senario baserar sig på att inget revolutionerande händer med tekniken. Jag ska nu nämna några möjliga revoutionerande uppfinningar och deras möjliga inverkan.

1) biligarumstemperatur+ supraledare: Möjliggör långväga transport av energi. detta skulle öka användandet av vind,sol och vågkraft då man kan transportera energin bättre.

2) billigare och eller effektivare solceller: skulle öka nytjandegraden av solenergi, troligtvis på bekostnad av andra sporadiska kraftkällor. Kombinerat med punkt 1 skulle det ge väldiga förändringar (tex solceller i sahara som försörjer sverige.)

3) bättre energilagringstekniker. Antingen bättre baterier eller säkra högdensitetssystem för vätgas: skulle göra det möjligt att driva fler fordon på fast kraft, och skulle öka andelen sporadisk kraft som kan användas i elnätet.

intresanta bloggar om: , , , , , ,

/C