måndag, juli 30, 2007

I'm back

Efter semestern från helvetet så har jag idag återvänt till verkligheten med fast uppkopling.
Mycket har hänt.

DN har börjat cencurera (i äkta 1984 stil)
Ingmar Bergman har trillat av pinn.
Riksdagen gömmer sanningen för medborgarna.
Glen Hysen får utskällningar av vissa i HTB rörelsen.
och mycket annat

Hinner inte skriva klokt om detta nu men ska försöka återkomma i åtminstone några av ämnena.

fredag, juli 13, 2007

Polis, piratebay och barnporr, V3.0

IDG har en interviev med Stefan Kronqvist som var ansvarig för förra veckans beslut att sätta upp TPB på polisens så kallade spärlista:

Ett par saker är väldigt avslöjande här.

1) anledningen till att beslutet togs
"Det finns hur många webbplatser som helst som är sökmotorer. I just det här fallet så övervägde vi att ta in Pirate Bay på listan eftersom att vi fått så många påpekanden om den sajten"
Så man kan få upp vilken site som helst bara man orkestrerar lite anmälningar mot den (i alla fall om det är en sökmotor) google nästa ?

2) Beslutet togs trots att man viste att det inte fans barnporr på siten.
"Stefan Kronqvist bekräftar att det barnpornografiska material som fanns på sajten inte lagrades på The Pirate Bays egna servrar. Men han tycker inte att polisen gör fel i att föra upp söktjänster på sin spärrlista.

– Vi har inte någon ståndpunkt när det gäller specifika funktioner och tjänster. Vår utgångspunkt är att det här är ett brottsförebyggande projekt, och då tittar vi på var någonstans det finns barnpornografiskt material tillgängligt, säger Stefan Kronqvist."
Här har Stefan erkänt att man gått ifrån de avtal man har med internetleverantörerna för där står det
"Verifiera att spärrlistan enbart innehåller adresser vilka tillgängliggör dokumenterade sexuella övergrepp mot barn, som enligt svensk lagstiftning är olagliga, samt adresser med betalfunktioner enligt definitionen under rubriken Avtalsinnehåll."
citatet är från Meh's inlägg om avtalet mellan RPS och internetoperatörerna.

3)Man berättar inte för "misstänkta sidor vad som är fel"
"– Vi lämnar inte ut anvisningar i detalj till någon exakt om vad som ska tas bort. Det vore ju totalt ohanterligt. Vi räknar med att har man någonting som är tveksamt så får man skapa rutiner kring det. Det föreföll som att dom inrättade en sådan rutin, och då fanns det som sagt inget skäl att ha dem med på listan."

Detta är klassiskt med censur, för om man inte berättar vad som är otillåtet utan tvingar ngn att gissa så kommer de att ta det säkra för det osäkra och därigenom censurera mycket mer än det som är otillåtet På detta sättet kan man få mycket kraftigare censur i verkligheten än vad som står i lagar och förordningar.


Oskar Svartz har ett inlägg där han noterar att bland annat koreanska Bonsai associationen ligger på listan. Tydligare bevis för att listan är felaktig och/eller missbrukas behöver man knappast (kan för övrigt rekomendera hela hans text, denär bra och träffande.)


Min egna diskution med RPS fortsätter och jag har fått några väldigt intressanta svar.
(All fetstil är min)

"
2) I vilken lag/förordning finns stödet för att upprätta denna lista?
Rikspolisstyrelsen har gjort bedömningen att det inte står i strid mot någon författning att upprätta och distribuera spärrlistan. Den författningsbestämmelse som ligger till grund för listan är 16 kap. 10 a § 2 brottsbalken. "

Så allting som inte är förbjudet är tillåtet ? FÖ kan man läsa brotsbalken kap16 10A här

"
3) vem tog beslutet att upprätta listan (skicka gärna kopia på protokoll eller annat dokument som dokumenterar beslutet.)
Efter samrådsmöte den 5 juli 2007 fattade Rikskriminalpolisens chef beslut om att The Pirat Bay skulle föras upp på spärrlistan om inte det barnpornografiska material som under en längre tid förekommit på webbadressen togs bort. Beslutet är inte dokumenterat.
Den grundhandling som finns upprättad angående spärrlistan är ett avtal från den 10 mars 2006 mellan Rikskriminalpolisen och ett antal Internetföretag (dnr A-491-484-420/06). Avtalet bifogas. "

Snacka om att inte vilja ge ut info. det är knappast så att det avtalet dök upp från ingenstans utan något beslut, Men jag mistänker att man just nu kör full "skydda röven" på RPS.

"4. Hur garanteras det att listan inte drabbar oskyldigt matreal & hur hanteras konflikten med Europakonventionens tionde artikel.

Innan ett företag förs upp på listan har en bedömning gjorts av nordisk polis av huruvida materialet på det aktuella företagets webbadress uppfyller kriterierna för barnpornografiskt material. Denna bedömning grundar sig på gällande författningar och rättspraxis. Materialet ska också ha tillgängliggjorts/funnits på webbadressen under en längre tid. Skulle det konstateras att uppgifter på listan är felaktiga så tas uppgifterna bort. Den s.k. stoppsidan innehåller information om att den som har invändningar mot att en viss webbadress är blockerad kan vända sig till Rikskriminalpolisen.

Rikspolisstyrelsen kan inte se att det föreligger någon konflikt med artikel 10 i Europakonventionen eftersom det enligt 16 kap. 10 a § 2 brottsbalken är förbjudet att bl.a. sprida pornografiska bilder av barn. "


Här kommer en del intressant info. Först så kan vi notera att det verkar vara en nordisk lista.
Det är alltså inte bara svensk polis som håller på med detta utan även andra länders polis är inblandade.

Sen kan vi konstatera att längre tid är ganska kort eftersom andra siter har visat att de torrents som det troligtvis rör sig om är ganska nya (från i vår)

Som tredje punkt kan vi konstatera (se ovan) att listan onekligen har felaktigheter i sig, och att det inte är så lätt att få rätt på det, speciellt eftersom den standardiserade stoppsidan verkar vara designad för att skrämma "Svensson" till att de har begått lagbrott (oavsett vad man surfar på)

Men den bästa är den klassiska svenska hybrisen. (sista paragrafen)Eftersom det finns en svensk lag så kan polisens beteende inte bryta mot europakonventionen. Man skulle ju tro att svenska myndigheter hade fått smisk på fingrarna av europadomstolen tillräckligt de senaste åren
för att inte uttala sig så tvärsäkert. Speciellt över en så viktig sak som censur.

Andra
intresanta bloggar om: , , , , , ,


onsdag, juli 11, 2007

Svensk kafka för poliser och nybörjare

Eftersom polisen inte har offentliggjort listan över domännamn som de svartlistar (och då de i sina avtal med ISP'er kräver sekretess) så mailade jag och begärde ut lite information.

Eftersom RPS är kvar i förra århundradet så fick jag svar i form av en scannad bild av det offentliga dokumentet så det blir mycket bilder i detta inlägget.

här är den relevanta delen av svaret:


så vi kan enkelt konstatera 3 saker
1) En domänägare vet aldrig om han/hon hamnat på spärrlistan. och blir inte informerade om så är fallet.
2) Om en domänägare hamnar på listan så vet han/hon inte VARFÖR man har hamnat på listan.
3) Om man hamnat på listan så måste man själv kontakta polisen för att komma loss från den (och vi kan notera hur hjälpsamma de verkade vara mot TPB)

så vi har cencur beslutad avtjänstemänn, som går igenom utan att de drabbade informeras och utan att domstolar ens finns i närheten av beslutet. Det kan heller inte vad jag ser överklagas utan man måste övertyga samma tjänstemän som tog beslutet om att det var ett felaktigt beslut. Slutligen kan vi konstatera att listan inte har stöd i LAG (det finns ingen lag om införande av spärrlistor för olika saker.) utan är en ren tjänstemannaprodukt.


Detta är INTE värdigt en rätsstat, och enda anledningen till att den kan finnas är att yttrandefriheten är så svag i sverige.

Rnt principielt så borde man kunna överklaga detta med hänvisning till europakonventionen
Där det står "Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser." För denna listan hindrar min förmåga att ta emot uppgifter i ganska hög grad.

Mitt fortsatta arbete i denna frågan blir med inriktning att få loss listan så att vi alla kan se vad den innehåller. Samt att få detta upp till riksdagen så att vi får lite "checks and ballances" på systemet.

Sen som protest så uppmanar jag alla domänägare att kontakta RPS och begära att få reda på om deras domän finns på listan förslagsvis minst en gång i veckan (De kan knappast neka en domänägare den informationen)
Om tillräckligt många gör detta så kommer det kosta mer än det smakar.

Andra intresanta bloggar om: , , , , ,

söndag, juli 08, 2007

Intresanta frågor angående Pirate Bay Röran

Nu har rikspolisstyrelsen börjat bråka med the Pirate Bay igen.
dänna gång har de tagit fram det tunga artileriet och anklagar TPB för spridande av barnporr.
Ett antal olika bloggare har visat hur vansinnigt detta påstående är och att om detta skulle stämma så skulle google åka dit för samma sak.

Blogen Bent har gått ett steg längre och JO anmält RPS för detta eftersom det är troligt att man angriper TPB av politiska skäl.

Själv så är jag väldigt orolig över detta eftersom RPS i och med detta har börjat använda väldigt tveksamma metoder för att tysta organisationer som inte begått brott. Att man dessutom använder barnporr kortet för är förfärligt. Dels så förringar man de brott som faktiskt sker mot barn, dels försöker man stigmatisera oskyldiga.

Att man slutligen använder en metod som kringgår domstolarna (denna blockering är en "frivillig" överenskommelse mellan ISP'erna och RPS, men om man är med så måste man blocka allt på listan ) är väldigt farligt ur rätssäkerhetsgrund (hur gör en oskyldig som har hamnat på listan ? osv)

Jag har gjort följande för att hjälpa till och sätta saken på sin spets. (och uppmanar alla att följa mitt exempel.)

1) JO anmäl RPS.
2) Polisanmäl google (om TPB's hostande av .torrentfiler gälls så ska även googles hostande av länkar och cachande bilder gällas)
3) maila era representanter i riksdagen (och i förekomande fall i RPS's styrelse)
4) kontakta er internetleverantör och begär att de inte inplementerar RPS's fillter så länge som RPS missbrukar det.


Andra intresanta bloggar om: , , , , ,