måndag, december 08, 2008

Moraliskt problem med piratpartiets valtaktik.

Nu då jag har blivit PiratPartist så kan jag ju inte låta bli att uppför mig som jag gjorde i förra partiet jag var medlem.
DVS att läsa genom allting jag kan komma över om partiets agenda och försöka hitta och åtgärda problemen.

Och jag har hittat ett (vad jag tror) ganska stort moraliskt problem.
under vägmästarställning skrivs följande
"...eller låta de enskilda riksdagsmännen bestämma vad de vill rösta?

Absolut inte under några omständigheter. Den dagen vi börja rösta hej vilt efter eget skön har vi inte längre något att erbjuda de andra partierna i en förhandling. Då kan vi inte dra nytta av vågmästarställningen, och har inte längre någon möjlighet att påverka i de frågor vi brinner för"

Här har partiet faktiskt ett stort moraliskt problem. För om vi inte kan låta våra medlemmar rösta efter egen övertygelse och ska låta partipiskan vina, hur kan vi protestera mot att andra partier låter partipiskan vina ? Det är ett direkt fall av dubbelmoral.

Jag har inga bra lösningar på detta dilemmat ännu men skulle uppskatta goda ideer för pragmatiskt sätt verkar planen vara bra, det är den mest realistiska plan jag kan se för att få upp frågorna på bordet. MEN moraliskt sätt lämnar den en bitter eftersmak.

/C

Mer bloggar på Intresant.se
Läs även andra bloggares åsikter om , ,

5 kommentarer:

Anonym sa...

Det är en utmärkt fråga och jag har funderat på den själv de senaste månaderna.

Det är egentligen rätt enkelt: i frågor som man gått till val på måste man följa partilinjen. Det är inte så konstigt. Det inkluderar såklart frågor som man på förhand deklarerat att man kommer att förhandla bort, som pp säger.

I frågor som man inte deklarerat i förhand hur man kommer ta ställning, så måste större frihet erbjudas. Där missade Alliansen poängen helt i juni.

Anonym sa...

Att lojalt följa partilinjen är inte nödvändigtvis detsamma som att underordna sig någon partipiska. Man kan mycket väl ha en avvikande åsikt och även ge uttryck för den offentligt, men ändå acceptera att rösta som partigruppen rekommenderar om man har gått till val på att göra så.

Det är alltså viktigt att kandidaterna redan när de kandiderar deklarerar för partiets valberedning hur de tänker agera i riksdagen, och att de av partiet anmälda kandidaterna också redovisar sina avsikter för väljarna.

Sedan kan oförutsedda saker inträffa, nya frågor som man inte har en plan för kan komma upp på dagordningen osv. Det får man hantera då, men då skall man komma ihåg att väljarnas mandat formellt är givet till den enskilde ledamoten; partigruppen kan inte "avsätta" en ledamot som råkat i samvetsnöd.

Jag är för närvarande inte kandidat i något aktuellt val, men om jag skulle finna att jag förväntas rösta emot mitt eget samvete i en oförutsedd fråga, då skulle jag nog hellre avgå och låta min ersättare (som också är vald på ett personligt mandat) avgöra saken. Sedan är det upp till partigruppen hur långt den vill driva kravet på partilojalitet; i ett visst läge kanske det är bättre att erbjuda fri röstning än att raskt förbruka partiets alla ersättare.

Jag tycker däremot inte om att man av samvetsskäl "kvittar ut sig" i en enstaka fråga för att sedan återta sin ledamotsplats och fortsätta som om ingenting hänt. Om man inte kan stå fast vid vad man lovade partiet och väljarna i en viss fråga, då kan man inte längre på ett trovärdigt sätt representera sina väljare i någon fråga. Man kan kandidera på nytt i nästa val, till och med för samma parti, om man tror att man kan få förnyat förtroende även med denna fråga i bagaget.

Vanliga fördelningspolitiska frågor är inte samvetsfrågor för mig; där kan jag rösta med vänster eller höger om det är vad som krävs för att driva igenom en fråga som står i partiprogrammet. Mina samvetsfrågor handlar om medborgerliga fri- och rättigheter, alltså sådana som Piratpartiets program till stor del rör (patenträtten tycker jag inte har mycket med medborgarrätt att göra; yttrandefriheten och därmed indirekt upphovsrätten har det däremot).

Christoffer Willenfort sa...

Frågan är om man skulle kunna "varudeklarera" ledarmöterna i olika frågor. Problemet med det är att det skulle minska partiets förhandlingsutrymme mot olika pariter. typ "vi kan ge er 5 röster i skattefrågor, men endast 3 i försvarsfrågorna"

Jag ser detta som en stor stötesten inför 2010, om vi ska nå framgån måste vi har ryggen fri moraliskt sett, annars är vi inte bättre än de som vi kritiserar.

JAg hoppas ta upp denna frågan på PP's forum, men just nu bråkar servrarna och ger mig inte mitt login och password :(

/C

Nils Dacke sa...

Om PP är lite smarta inför dom en matrisorganisation och skrotar valberedningen som enbart är av ondo då det är detta nålsöga som möjlggör kotteriet och maktspelet i de andra partierna.

Dvs alla kandidater ska vara likvärdiga och det ska bara finnas en miniminivå och alla kandidater ska avkrävas besked i för partiet viktiga frågor innan valet. Vem som kommer in sedan beror på dennes förmåga att attrahera väljare vilket idag inte behöver betyda ändlösa partmöten utan bloggar och hemsidor.

Christian Engström (pp) sa...

Jag har inga problem med själva partipiskan. Precis som du påpekar har vi ju tänkt använda partipiskan i Piratpartiet också om det behövs. Även om mandaten formellt sett är individuella röstar de flesta väljare i första hand på ett parti snarare än en enskild person. Då har de rätt att förvänta sig att de ledamöter som blir invalda följer partilinjen.

Problemet är när de andra partierna använder partipiskan för att få ledamöterna att rösta mot den politik som de gick till val på.

Extremaste exemplet är ju Centern, som gick till val på ökad integritet, men sedan använder partipiskan för att tvinga ledamöterna att stödja både FRA och alla andra integritetskränkande lagar som regeringen lägger fram.

Eller moderaterna, som före valet sa att det inte var rimligt att jaga en hel generation för fildelning, men som nu efter valet gör precis det, och använder partipiskan mot ledamöter som egentligen skulle vilja rösta i enligthet med vad moderaterna sa före valet.

Det är riktigt ohederligt mot väljarna och riktigt omoraliskt.