torsdag, november 11, 2010

Nu förbjuder vi Internet

Läser i DN om att tingsrätten i Hudviksvall har dömt en kille för att ha länkat till utsändningar från Canal+
Detta skall vara tillgängliggörande enligt tingsrätten.
Värt att notera är att matrealet som länkades till inte på något sätt var skyddat backom lösenord eller andra tekniska system.
Nu vet jag att tingsrättsdommar ofta ändras i nästa instans och får hoppas att det sker även denna gångmen tills dess så är vi i ett läge som är minst sagt vansinnigt ur tekniskt och moraliskt perspektiv.

Låt oss titta på vad Killen blivit dömd för, tillgängliggörande, detta hittar vi i §2 av upphovsrättslagen
Upphovsrätt innefattar, med de inskränkningar som föreskrivs i det följande, uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten
sen följer vilka fall som anses vara tillgänglighet
Verket görs tillgängligt för allmänheten i följande fall:
  • 1. När verket överförs till allmänheten. Detta sker när verket på trådbunden eller trådlös väg görs tillgängligt för allmänheten från en annan plats än den där allmänheten kan ta del av verket. Överföring till allmänheten innefattar överföring som sker på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till verket från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.
  • 2. När verket framförs offentligt. Offentligt framförande innefattar endast sådana fall då verket görs tillgängligt för allmänheten med eller utan användning av ett tekniskt hjälpmedel på samma plats som den där allmänheten kan ta del av verket.
  • 3. När exemplar av verket visas offentligt. Offentlig visning innefattar endast sådana fall då ett exemplar av ett verk görs tillgängligt för allmänheten utan användning av ett tekniskt hjälpmedel på samma plats som den där allmänheten kan ta del av exemplaret. Om ett tekniskt hjälpmedel används är det i stället ett offentligt framförande.
  • 4. När exemplar av verket bjuds ut till försäljning, uthyrning eller utlåning eller annars sprids till allmänheten.

DVS tingsrätten anser att ett av dessa fallen skall vara applicerbart på att länka till en server som streamar ut informationen.
Det som är lustigt är att tingsrätten inte bryr sig om att matrealet var fritt tilgängligt utan lösenord från Canal+'s hemsida.

För som jag ser det så har Canal+ tillgängliggjort informationen, minn röran med Reuters och Intentia, där sa åklagare Håkan Roswall
Utgångspunkten är att informationen läggs på en publik webbplats. Det innebär att den är allmänt tillgänglig. Om man gör som Intentia och bara låter bli att lägga ut en länk dit räcker inte det för att markera för utomstående att informationen inte är allmänt tillgänglig

vilket borde vara självklart för alla som vet hur Internet är uppbyggt. om du har lagt upp det på en server utan lösenordsskydd så vill du att alla skall kunna ta del av informationen.
Det passar väldigt bra med §2 punkt 1 i upphovsrättslagen

Överföring till allmänheten innefattar överföring som sker på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till verket från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer
Det som ännu mer stärker detta resonemanget är hur HTTP prottokollet är uppbyggt.
Man skickar en förfrågan till servern. och servern returnerar ett svar. notera att svaret kan vara "401 Unauthorized" vilket är en inbjudan att fråga igen men med användare/lösen i begäran. eller "403 Forbidden" vilket är ett "hårt" besked att man inte får titta.

slutligen så har HD, i ett liknande mål, kommit fram till att länkning inte är tillgängliggörande.

Om tingsrättens dom får stå kvar betyder detta att man inte längre kan lita på att öppen information som är fritt tillgängligt i teknisk mening är ok att länka till vilket gör att man som länkare alltid måste skaffa explicit tillstånd av personerna bakom sidan. Om vi tar denna bloggposten som exempel så skulle jag behöva tillstånd från 7 olika organisationer för att kunna behålla mina länkar. som ni lätt inser faller detta på sin egen orimlighet och skulle totalt lamslå hela internet.

Edit: Har fått länk till sida som har stämning och förundersäkning. dock inte dom.


andra bloggare om detta: calandrella Rund kvadrat minamoderatakarameller Mathias Stjernström Skivad Lime Rolf Erikson och piratpartiets pressmeddelande

ps: om ngn orkar hitta själva domen så vill jag läsa den men tingsrättens hemsida ger ingen vettig lösning för att få tag på domslut.
pps: rösta pirat 2014 så tar vi bort denna typen av idioti.

Intressant.se

7 kommentarer:

Lakritsbiten sa...

Här är ansökan i alla fall... http://dropbox.jobjorn.se/anspraket.pdf

Anonym sa...

Jag är också upprörd över hur tingsrätten så fullständigt urholkar tron på rättsväsendet när man säger att det är förbjudet att peka.

Men spelar det någon roll om materialet var skyddat med lösenord eller ej? Det är väl ändå ointressant. Det hade varit intressant om det var mannen själv som delat ut innehållet. Men nu har han endast pekat(länkat) på var innehållet finns. Att döma någon för tillgängliggörande att upphovsrättskyddat material när man endast pekat på var materialet finns är absurt och löjeväckande oavsätt hur många eller få lösenord som finns.

...om du har lagt upp det på en server utan lösenordsskydd så vill du att alla skall kunna ta del av informationen...
Fullständigt nonsens! Att Canal+ inte har vett att skydda innehållet betyder inte med automatik att de vill att alla ska ta del av det. Det är som att säga att man vill att alla ska låna ens bil bara för att man glömt nycklarna i. Men man kan ändå tycka att Canal+ får skylla sig själva om obehöriga tittar på deras oskyddade material.

Christoffer Willenfort sa...

Ang bilmetaforen. så håller jag inte med. för canal+ har MEDVETET lagt upp matrealet på ett system vars SYFTE är att tilgängliggöra det för allmenheten.
Det är exakt vad webservrar på internet är till för. att tillgängliggöra information till almenheten. och kanal+ gjorde en medveten positiv handling. vilket är väldigt anorlunda än att glömma nycklarna i.

vill du ha en bilmetafor så är det som att köra bilen till torget, placera nycklarna i och sätta upp en lapp med "låna mig gärna"

Anonym sa...

@Christoffer:

Om syftet var att tillgängliggöra materialet för allmänheten så skulle mannen med länken inte blivit åtalad från början. Syftet var att tillgängliggöra materialet för betalande kunder. Att de sedan saknar kompetens och tror att en kryptisk URL räcker för att endast betalande kunder ska komma åt materialet betyder inte att det vill att alla andra ska komma åt det.

Webservrar på internet är främst till för att dela ut filer enligt HTTP-protokollet, inte nödvändigtvis till allmänheten.

Anonym sa...

Du kan väl inte mena att httpKOLON//kalle:sigge@canaldigital.se:8080/stream är helt störtförbjudet att länka till medan httpKOLON//canaldigital.se:8080/stream är helt oproblematiskt?

Om du argumenterar för denna skillnad vore httpKOLON//canaldigital.se:8080/stream?auth=98721439134 långt ifrån självklart.

(Ersätt kolon med ett kolon förstås, jag vill inte att din blogmotor ska tro att att jag skriver en riktig länk.)

Vi behöver en lite intelligentare diskussion om länkning, samt om det något lustiga juridiska begreppet framförande och hur detta samspelar med upphovsrättslagen än att gapa oss hesa om tekniska detaljer. Hur vill vi att det ska fungera och hur når vi dit?

Christoffer Willenfort sa...

Det jag pekar på är omöjligheten för en utomstående att veta om tanken med ngt man lägger på en webserver är tillåtet att ladda ner eller inte.

Efter denna lagen så kan en person lägga saker på webservetn men hävda att det är hemlig eller bara skall vara tillgängligt för en väldigt begränsad skara. Detta går emot den praxis som har varit sedan www uppfanns att om du lägger upp det på webservern utan lösen så är det ok att hämta ner. Och denna praxis är en av grundförutsättningarna för nätet. Utan den så kommer inget fungera.

Min poäng är att länkning alldrig är/skall vara olagligt men pekar just på
det faktum att canal+ inte satte upp de normala spärrarna är skäl att anse att det är allmänt tillgängligt och att det inte skall vara ok för dem att säga annat.

Anonym sa...

Han får ju dessutom betala canal+ rättegångskostnader och får därmed betala över 130000:- totalt, 10 gånger högre summa än straffet i sig!!!!

http://helahalsingland.se/soderhamn/1.2484697-man-falls-for-lank-pa-hemsida