torsdag, december 17, 2009

Moderaterna slår in öppna dörrar med snömos

Moderaterna har kommit med ett utspel på DN med resultatet från en av sina "framtidsinriktade arbetsgrupper" och resultatet är inte förvånande.

Man har kommit fram till 3 saker som skall vara nytt och "dynamiskt"

1) Uphovsrättsinnehavare skall lättare kunna avsäga sig sina rättigheter.

Vilket dels betyder att de totalt missat hela Creative Commons-rörelsen och dels visar att de inte förstått att det inte är ett problem att avsäga sig rättigheter. Problemet är missbruket av rättigheterna och deras långa skydstid.

2) Man skall reglera "orphan works" med ett "enkelt regleringsförfarande"

Här visar Moderaterna att de inte har en aning om problemet med "orphan works"
Eftersom komplexiteten för att hantera alla varianter med oklart ägande, förlorade och återupphittade rättigheter och tvister knappast kan hanteras av ett "enkelt regleringsförfarande". Dessa problem är integrerade i upphovsrättslagstiftningen och kan inte trollas bort utan att förändra den i grunden (enklast och bäst genom att reducera de kraftigt överdrivna skydstiderna och genom att minska deras omfattning till att enbart gälla kommersiellt utnyttjande).

3) Man skall "verka för att en ursprungslandsprincip för rättighetsklarering"

Konstigt, det trodde jag redan fanns i och med alla internationella avtal om upphovsrätt.

Sammantaget så kan man säga att om detta är det bästa som Moderaterna har att komma med så är det skrämmande. Felaktigheter och förslag på att införa saker som redan finns är inte en ny och innovativ politik. Det är bara tecken på att man inte förstår. Det känns som om man har läst igenom Piratpartiets principprogram och försökt montera in alla värdeladdade ord i en moderat form utan att förstå vad man gör.

Andra som skriver om detta. Ravena , Rick , Mattias Andersson, Piratpartiet, Johan westerholm


Läs även andra bloggares åsikter om , , ,
Mer bloggar på Intresant.se

3 kommentarer:

Jens Ayton sa...

För att citera mig själv:

Nej, man kan inte, på ett bindande sätt, avsäga sig den ideella upphovsrätten – närmare bestämt kan attributionsrätten “med bindande verkan eftergiva[s] endast såvitt angår en till art och omfattning begränsad användning av verket”. (URL 3 § 3:e stycket)

En klausul i ett licensavtal som tillåter att ens verk används helt fritt utan tillskrivning är alltså automatiskt ogiltig.

Creative Commons är helt irrelevant i sammanhanget, och att många piratpartister pekar på det tyder tyvärr på att förståelsen för upphovsrätten är sämre än jag trodde. CC-licenser kan inte skapa nya möjligheter, de ger bara ett lättare sätt att hantera dem möjligheter lagen tillhandahåller.

Cernael sa...

Njae...för mig känns det som att de sovit sig igenom Lessigs föredrag i riksdagen, och försökt pussla ihop något moderatigt av de glimtar de kommer ihåg.

Christoffer Willenfort sa...

@Jens du glömmer att det som står i första och andra stycket endast listar saker som är KRÄNKANDE för upphovsrättsinehavaren. Så en upphovsrätsinnehavare som idag släpper med en rent fri licens blir inte KRÄNKT och då finns inte problemet (eftersom första och andra stycket inte är uppfylda.)

Så man kan visst med CC släppa delar av den idela rätten (TEX kravet på att man berättar vem som är skapare.)