lördag, januari 09, 2010

Ny grundlag ris och ros

Media har varit extremt tyst om att Grundlagsutredningen har kommit med sitt slutbetänkande och http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/137077 har förvandlat det till en proposition. Verkar som om dokusåpor om b-kändisar och golfspelares otrohet vinner över sådant oväsentligt som hur vårt land skall styras.

Jag tänkte gå igenom det nya förslaget lite översiktligt för de som inte orkar gräva in sig i alla 630 plus 294 sidor utredning.
Detta är en ganska extrem sammanfattning av en i sin tur kraftig sammanfattning så jag rekommenderar alla att läsa på lite. Utredningens sammanfattning är på bara 14 sidor och väldigt enkel svenska (Inga knepiga facktermer) och är värd att läsa för att blida sig en uppfattning.


Utredningen har varit ganska bred och resulterar i förändringar i följande lagar:
regeringsformen
tryckfrihetsförordningen
yttrandefrihetsgrundlagen
riksdagsordningen
lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn
lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän
kommunallagen (1991:900)
lagen (1994:261) om fullmaktsanställning
vallagen(2005:837)

följande föreslås:
1)Minska spärren för personval till riksdagen till 5% (Samma som till landsting och komuner) samt flytta valdagen en vecka tidigare för att ge tillträdande majoriteter lite mer tid att fixa budget.

Överlag bra tankar även om jag velat se spärrarna sjunka till 4 eller till och med 3 %

2)Införande av möjlighet till komunala omval mellan de ordinarie valen om 2/3 av komunfulmäktige så vill. Även här en relativt mild ändring som kan vara befogad, vi har sett ett antal fall a konstiga hoppande majoriteter i olika kommuner som skulle kunnats lösas med omval.

3) rådgivande folkomröstning på komunalt plan om 10% av väljarna begär detta om inte 2/3 av komunfulmäktige avslår. Detta då det nuvarande systemet med att fråga om folkomröstning skall väckas i komunfullmäktige om 5% av väljarna vill inte fungerar bra.

Bra men för litet, det borde räcka med 5% av väljarna för att tvinga fram en rådgivande komunal folkomröstning.

4) Omedelbart förtroendevotum för sittande regering efter varje val.

Detta är ännu en liten ändring som löser kända problem, nämligen att en regering kan sitta kvar så länge man inte har en majoritet MOT den. men utan att den har en majoritet för sig. vi har redan sett detta ett par gånger och lösningen är enkel och bör fungera.

5)KU ges utökade befogenheter att ta in uppgifter.

Här är jag kluven, det är bra att kontrollorganen får bättre befogenheter men KU's största problem idag är inte brist på befogenheter utan att den oftast urartar till en partipolitisk cirkus. Och det har jag inte sett några bra förslag för.

6)alla riksdagsutskott skall följa upp och utvärdera riksdagsbeslut innom respektive utskotts ärende.

Lite mer arbete för utskotten (som säkert blir lämpat över på tjänstemännen) Men en i grunden bra tanke, aldeles för många riksdagsbeslut lever ett eget liv effter beslutet och med detta så kan vi fårhoppningsvis få lite vettig upföljning på olika besluts konsekvenser innan det blir tidningsrubriker.

7)Domstolarna får utökad rätt att bestämma hur dömmande uppgifter skall fördelas inom domstolen

I princip är detta bra, oberoende domstolar är ett krav för att de inte skall påverkas politiskt, däremot vet jag inte tillräckligt om domstolarnas system idag för at bedömma om det verkligen är nödvändigt.

8) JO och JK får inte längre närvara vid domstolars och förvaltningsmyndigheters överläggningar.

Här har jag ingen aning vad som orsakat detta beslutet(Blir väl tvungen att jaga igenom 1000 sidor utredning) så jag har ingen direkt åsikt.

9) Utnämningsförfarandet för dommare skall regleras i lag.
Detta är bra. Som nämnts tidigare så är oberoende domstolar viktigt och om domarna kan tillsättas/avskedas utan motivering så kan de inte anses vara självständiga.

10)Lagrådets ställning stärks och lagrådets kompetens utökas

Detta är ännu en bit bra nyheter då vi faktiskt behöver ha ordentlig juridisk kontroll på alla olika lagförslag som riksdagen har att ta hänsyn till.

11)rätten till rättvis rättegång inom skälig tid säts i grundlagen.

Även här en bra sak. innan har vi varit tvungna att hänvisa till europakonventionen för rätten till rättegång inom skälig tid. Det är på tiden att det hamnar i grundlagen.


slutsats:
Överlag kan man säga att utredningen har gjort ett bra arbete. man har identifierat ett antal olika problem som vår grundlag har och har försökt åtgärda dessa med relativt små förändringar. Just att man försöker gra små förändringar är bra eftersom vi inte vill att grundlagen ska behövas skrivas om ofta så en relativt konservativ inställning här är bra.

Jag hoppas att piratpartiet kan ställa sig bakom åsikterna i utredningen och kommer som Piratpartistisk politiker verka för det.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,
Mer bloggar på Intresant.se

2 kommentarer:

Widham sa...

Bra sammanställning. Jag skummade utredningens sammanfattning i helgen, men orkade inte läsa noggrannt nog för att skriva om den.

Ett bra förslag i den som jag tycker du missat är att domstolarnas rätt och skyldighet att pröva lagars tillämplighet och legalitet utökas genom att rekvisitet för detta sänks. Domstolarna kommer alltså inte kunna skuffa legalitetsfrågor under mattan som oviktiga längre.

Christoffer Willenfort sa...

Hade inte missat men orkade inte skriva allting. ska köra en 2.0 om några dagar :)