lördag, april 07, 2007

lite tankar om energi

Det har diskuterats mycket om framtidens energikällor de senaste veckorna så jag tänkte göra en liten sammanställning från mitt eget perspektiv. Jag kommer och Dela upp energikällorna i 2 delar, Fasta (läs producerar el och eller fjärrvärme) som i sin tur är updelade i bas och sporadisk (Bas energu är "alltid" tillgänglig, sporadisk energi är tillgänglig pga ytre omständigheter)
och rörliga (energi till bilar/båtar/flyg/tåg mm) Jag tänker skriva lite kort om varje typ och sen se på helheten.

De olika källorna vi har idag är:

Olja: Klarar både Fast och rörlig förbrukning, är en bas försörjare.
Billig olja kommer att ta slut förr eller senare och oljeförbrukning är dåligt för miljön. Olja kan dessutom användas till andra saker (läs plast) så ju tidigare vi slutar förbränna den desto bättre.

Kol: primärt fast kraft. Är basförsörjare. Har ännu sämre miljöegenskaper än olja,orsakar många dödsfall vid brytning. billig

Vattenkraft: Bas kraft. Är basförsörjare. Dyr initialkostnad, billig i drift, begränsad maxkapacitet(beroende på land klarar dock basförsörjning i vissa länder där ibland sverige), Initialt stor miljöinverkan men minimal miljöinverkan under drift. Risk för STORA olyckor.

Kärnkraft:Bas kraft. Är basförsörjare. Dyr initialkostnad, billig i drift, låg miljöpåverkan under produktion och drift.

Solkraft:Fast kraft, sporadisk, har maxkapacitet, dyr i både produktion och drift, hög miljöpåverkan under tillverkning,minimal miljöpåverkan under drift

Biobränslen. (etanol,flis,biologiska oljor,biogas osv): Primärt rörlig kraft (dock fast för flis)
Relativt dyra, har maxkapacitet(därav inte primär basförsörjare), små negativa miljöeffekter

Vindkraft: Fast kraft, sporadisk, har maxkapacitet, relativt dyr produktion, liten miljöpåverkan

Geotermisk energi: Fast kraft, har maxkapacitet(därav inte primär basförsörjare), främst lämplig för värmeproducering ej el. minimal miljöpåverkan.

Vågkraft:Fast kraft, har maxkapacitet(därav inte primär basförsörjare), rellativt dyr produktion. minimal miljöpåverkan.


Detta ger (enligt mig) följande framtida läge för sverige.
Fast produktion: Baskraft (el) genom vattenkraft och kärnkraft. Kärnkraften byggs som kraftvärmeverk och kan därmed stora delar av värmebehovet. Geoterm och biobränslen täcker upp övrig värmekraftsbehov, medan vind och våg producerar maximalt (ca 10-20% av totalbehover)

Rörlig produktion: biobränslen byggs ut till max kapacitet, alla tåg går över till eldrift, flygplan fortsätter med fosila bränslen (biobränslen har inte tilräcklig energidensitet) detta kommer inte att räcka så vi får antingen importera biobränsle eller fosila bränslen.

Detta senario baserar sig på att inget revolutionerande händer med tekniken. Jag ska nu nämna några möjliga revoutionerande uppfinningar och deras möjliga inverkan.

1) biligarumstemperatur+ supraledare: Möjliggör långväga transport av energi. detta skulle öka användandet av vind,sol och vågkraft då man kan transportera energin bättre.

2) billigare och eller effektivare solceller: skulle öka nytjandegraden av solenergi, troligtvis på bekostnad av andra sporadiska kraftkällor. Kombinerat med punkt 1 skulle det ge väldiga förändringar (tex solceller i sahara som försörjer sverige.)

3) bättre energilagringstekniker. Antingen bättre baterier eller säkra högdensitetssystem för vätgas: skulle göra det möjligt att driva fler fordon på fast kraft, och skulle öka andelen sporadisk kraft som kan användas i elnätet.

intresanta bloggar om: , , , , , ,

/C

2 kommentarer:

Anonym sa...

Intressant uppräkning, men det känns som du sitter och gissar vad de olika energikällorna kostar och vilken deras miljöpåverkan har. Speciellt med tanke på att biobränslen slås ihop alla till ett. Alla kostnader kan verkligen inte vara inräknat då man inte ens vet kostnaden för olika energikällor än idag, eftersom slutförvaring av radioaktivt avfall, eller CO2, ej är utrett.

Känns oxå lite skumt att solceller har hög miljöpåverkar i produktion medans kärnkraft har låg... vad baserar du det på? Vilken typ av solceller pratar vi om...? lite väl förenklat och generaliserat känns det som.

Men om vi ska ha kvar kärnkraftverken så kan vi ju lika gärna köra fjärrvärme från dem, fast helst till grannkommunen och inte hem till mig. ;-)

Nä... det som jag ser som en fratida lösning är ett decentraliserad elproduktion av små kraftverk och att fler kommer att kunna sälja sin egenproducerade överproduktion till elnätet. Jmf dagens internet... Detta skulle jämna ut topparna, få fler folk att få ned sina kostnader och troligen kunna tjäna en slant. Elnätet finns där, det är bara elbolagen som inte vill installera tvåvägselmätare pga rädsla för att tappa sitt monopol. Kostnaden för att göra detta är idag hutlös och man måste tillverka stor mängd el för att det skall vara privatekonomiskt försvarbart.

Sköna lösningar finns som kan med hjälp av nätuppkoppling hjälpa till att stabilisera nätet, tex vehicle-to-grid, energitillvaratagande av både kyla och värme under billigare timmar, som vi t ex gör med varmvattnet i många villor. Detta kan göras storskaligt... osv osv

Btw... om all elenergi i världen idag skulle produceras mha kärnkraft så skulle det teoretiska mängderna av kärnbränsle räcka i 3-4 år. Kärnkraft är mao ingen lösning! utan bara ett i raden av fossila bränslen...

Christoffer Willenfort sa...

Jag har fråmst riktat in mig på externE raporten då jag jämfört olika
system.

Jag har inte tagit hänsyn till geologisk slutförvaring av CO2 eftersom den är en revolutionerande metod (borde kanske ta upp den med)

Men kostnaderna för slutförvaring är kända och inräknade i kärnkraftens totalkostnader.

ang solceller så är nuläget att man behöver använda rätt mycket elak kemi för produktion (och att man behöver MYCKET solceller) medans kärnkraftverk är ganska normala industribygnader med låg påverkan

De lösningarna du nämner kan hjälpa till men de skalar inte så stort att de kommer att göra reel inverkan på behoven.

ang uran så finns det ingen brist.
vi har minst 50 år av uran tillgängligt om man bara accepterar en dubbling av kostnaden för att bryta den, och moderna reaktorer + upparbetning kan göra utnytjandet mer än 10 gånger så effektivt.