fredag, december 04, 2009

För mycket gummi i paragrafen ?

Ännu en gång så slår Aliansregeringen till med "tuffa" lagar.
Man kan tro att de anmanat USA retoriken om "tough on crime"
(vilket i realiteten ska tolkas som, "Lagstifta om extremt hårda straff men gör inget åt möjligheterna att faktiskt fånga förbrytarna")

Dagens tuffinglag är att det skall bli "straffbart att uppmana, utbilda och rekrytera personer att utföra terroristbrott"

Det låter väl bra ?? Det känns väl säkert att detta inte är tillåtet längre.????
KNAPPAST. Vi har redan "förberedelse till brott" som brott i svensk lagstifting och det täcker både utbildning och rekrytering.så den biten är helt rednundant. (Förutom den vanliga möjligheten att lägga på extra straff för att man kallar det för "terror")

Så vad blev kvar ? jo "straffbart att uppmana personer att utföra terroristbrott"
Fundera på detta en gång till. Det skall bli kriminelt at uppmana till terror.. Vad är uppmaning till terror ?
Vi tittar på ett par exempel.
"Al-quaida gjorde rätt då de bombade USS Cole." Är det en uppmaning ?
"Rösta på Hammas i det palestinska valet" Är det en uppmaning ?
"Ställ upp i den heliga kampen" Är det en uppmaning ?
"Död till USA" Är det en uppmaning ?
"Bomba Iran till stenåldern" Är det en uppmaning ?

Ingen vet vilka av dessa uttalanden som skulle sortera under lagen och enligt min mening så skall inga av dessa uttalanden sortera under lagen. Och kommer vi till mer specifika uttalanden så faller det under uppmaning till brott.

Så vad är denna lagen då. det finns två allternativ
Antingen så kommer uttalandena ovan inte falla under lagen och då är den terrorist teater. Den har inget egentligt syfte att ändra saker. (då hade man bara gjort mindre justeringar i existerande strafflag.) utan den är till för att det skall se ut som man aggerar mot terrorism. Jämför med konceptet security theater

Eller så ska uttalandena ovan vara straffbara och då är lagen
en av de värsta gummiparagrafer jag sett och en otroligt kraftig inskränkning av vår yttrandefrihet. speciellt som den kommer att användas på endast delar av befolkningen.


Oavsett vilket så är lagen förkastlig och har ingen plats i ett civiliserat samhälle.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,
Mer bloggar på Intressant.se

1 kommentar:

nystatare sa...

Gummilagen hittar du här:

"- bristande medborgaranda, som utan att nödvändigtvis manifesteras i straffbara handlingar tar sig uttryck i olika asociala beteenden som sammantagna kan skapa ett klimat av spänning och osäkerhet."

http://rotloesafoerfrihet.blogspot.com/2009/12/bristande-medborgaranda-och-maning-till.html