fredag, oktober 16, 2009

Nätneutralitet storföretag och piratpartiet

Ännu en gång så kommer stora företag och skriker varg.
Denna gången så är det Nätneutraliteten om är farlig och kan skada företagens vinster.

Ciscos expert hävdar att man måste få styra trafiken med följande argument
"– Det finns kända flaskhalsar och där vill nog slutanvändaren att operatören prioriterar trafiken."

NEJ, ni ska behandla all trafik lika om det finns brist så skall ANVÄNDARNA prioritera trafiken. inte ni. och om det finns kända flaskhalsar så är det inte argument för trafikprioritering det är argument för att bygga bort flaskhalsarna.

För övrigt har Piratpartiets styrelse uttalat sig för nätneutralitet ett beslut där jag är glad över beslutet men tycker att det kunde förankrats bättre bland medlemmarna då det är en utvidgning av vårt principprogram. Men vi är ett ungt parti och förhoppningsvis kommer orggruppens arbete resultera i bättre processer för denna typen av ställningstagande

slutligen skall påpekas att teknik är busroligt. jag skriver detta i en buss på väg till parley. för en tekniknörd som började med en vic20 1977 så är detta en enorm förbättring.

edit: verkar som om mitt minne har svikit. vic20 kom inte till Sverige fören 1980 så jag kan inte ha haft den redan 1977. Får konsultera paranteserna för när jag fick den.

Mer bloggar på Intresant.se
Läs även andra bloggares åsikter om , ,

11 kommentarer:

Anonym sa...

Prioritera? Knappast. Om det finns flaskhalsar i nätet så vill vi att operatörerna bygger bort dem. Helst så fort som möjligt.

De enda som vill ha prioritering är Cisco och andra tillverkare som mer än gärna vill sälja dyra boxar. Tyvärr för dem har trafikprioritering aldrig varit kommersiellt lönsamt och kommer inte att bli det heller.

Anders Andersson sa...

Enligt Wikipedia (som du länkar till) fanns inte VIC-20 så tidigt som 1977, utan den lanserades 1980 (1981 i Sverige). Du tänker möjligen inte på Commodore PET 2001? Det råkar vara den första dator jag använde och skrev egna program till, året innan ABC80 (som kom 1978).

Anonym sa...

Nätneutralitet är inte så enkelt som det först låter. Visst, det låter fint att ropa: All trafik ska behandlas lika!
Med i så fall tappar begreppet QoS betydelse.
Användarna ska prioritera trafiken säger du. Jaha, och vad får det för betydelse om din internetleverantör måste behandla all trafik likadant? Jo, din fina prioritering gäller inte längre än till ditt ADLS-modem.
Jag har inget problem med att "stora företag" set till att QoS fungerar som det ska. Om de levererar tjänster som t.ex. VoIP så vill nog både leverantören och kunderna att VoIP-paketen ska ha lite högre prioritet än andra paket.
Vad jag däremot har problem med är att vissa internetleverantörer saboterar viss trafik för att det konkurrerar med deras egna tjänster.
T.ex. har det hänt att 3G-operatörer blockerar UDP-trafik på port 5060 för att förhindra konkurrerande SIP-trafik(ja, det har varit lätt att komma runt, men det är inte poängen).

Christoffer Willenfort sa...

@Anders anderson. MEr troligt att jag mins fel på när jag fick min första dator. för min vic 20 ligger kvar i min fars föråd och Pet 2001 har jag aldrig haft :)

ska rätta texten efter att jag kollat med parantesen när jag fick dator.

Christoffer Willenfort sa...

Till annonym.

en leverantör som tillhandahåller QOS tjänster får sortera ut den på specifik lina (eller virtuell lina) och därefter sälja den kapaciteten separat men man skall inte offra de "vanliga" användarna för att pusha fram en viss typ.

speciellt för att om alla ISP'er börjar prioritera VoIP så kommer fildelning börja lossas se ut som VoIP för att få prio.

Anonym sa...

"...får sortera ut den på specifik lina..."
Menar du att du på allvar föreslår att man bygger nya fysiska nät för nya tjänster?
Vi har i dagsläget (minst) fyra fysiska nät till hemmen: elnät, telenät, tv-nät och olika bredbandsnät(ADSL är inte fysiskt skiljt från PSTN, men många har ethernet). Utvecklingen går mot att telefon- och tv-tjänster flyttar över till IP-baserat bredband och då kan man på sikt minska antalet fysiska nät till nybyggda hem.
Nu vill du alltså istället öka antalet fysiska nät?

"...(eller virtuell lina)..."
Precis! Och hur tror du att man ska lösa QoS i en virtuell lina utan att övrig trafik i samma fysiska lina påverkas?
Om vi överhuvud taget ska ha någon QoS så måste någon trafik i samma fysiska lina ha högre prio, och annan trafik i samma fysiska lina ha lägre prio. Annars får vi (till väldigt höga kostnader) anta ditt förslag och bygga nya fysiska när för nya tjänster.

Christoffer Willenfort sa...

JAg menar att om en ISP har sålt en tjänst med hastigheten x till en hemanvändare så ska ISP'n leverera hastigheten X oavsett vad ISP'ns andra åtaganden är elelr vad kunden använder linan till .

Om ISP'n har levererat en QOS tjänst till annan kund så skall ISP'n ha infrastruktur som ger BÅDA kunderna vad de vill ha.
allt annat är kontraktsbrott från ISP'ns sida.

Hur sen ISP'n hanterar att leverera saker vidare till andra isp'er är egals (fysisk,virtuell,magi) så länge som en kund som köper "ren" bandbrädd inte blir begränsad på protokoll/site nivå elelr liknande utan att kunden har begärt det.

Anonym sa...

"...så ska ISP'n leverera hastigheten X oavsett..."

Du kanske har sett att bredbandsleverantörer lovar "upp till X MB/s". Man lovar alltså inte exakt hastigheten X. Det finns vettiga anledningar till detta. En anledning är att man vill utnyttja kapaciteten så effektivt som möjligt. Om man har 100 kunder som delar en lina vill man inte att varje kund alltid ska ha exakt en hundradels kapacitet. Det är vettigare att all kapacitet alltid är tillgänglig för de kunder som för närvarande utnyttjar den. Om t.ex. endast två kunder vid ett tillfälle utnyttjar linan får de båda mycket högre prestanda än om sjuttiofem kunder utnyttjar den samtidigt.
Däremot är det rimligt att kunna begära en viss miniminivå på prestandan, något som de flesta leverantörer varit dåliga på.

Om man nu vill ha en VoIP-tjänst på samma fysiska lina är det vettigt att ha kvar samma strategi. Alltså att när ingen utnyttjar VoIP är den kapaciteten ledig att användas för andra tjänster, t.ex. generell bredbandsuppkoppling. Då utnyttjar man den totala kapaciteten mer effektivt.
Men, för att kunder ska kunna ha vettig kvalitet i VoIP-samtalen måste man garantera en viss bandbredd för den trafiken, det är där QoS kommer in. Alltså om en ensam kund sitter och tankar hem senaste linuxdistributionen, eller annan valfri stor fil ;-), får han/hon tillgång till all bandbredd, men i samma ögonblick en annan kund ringer ett samtal får denne kund tillräcklig kapacitet för samtalet på bekostnad av filöverföringen.

Allt detta är vettigt för att utnyttja kapaciteten i linorna på bästa sätt. De flesta tycker nog att VoIP är något som bör prioriteras, speciellt då nödsamtal. Ska video prioriteras? Ja, om man ska kunna garantera en bra kundupplevelse(kom ihåg att det fortfarande är vettigt att utnyttja bandbredden för video till annat när ingen tittar på video).

Om man som du verkar vilja föreslå, att leverantören ska garantera X hastighet till alla kunder alltid, så kommer alla kunder att få en konstant låg bandbredd och det fysiska nätet kommer att vara dåligt utnyttjat. Helt enkel kostnadsineffektivt.

Som sagt, jag har inget emot prioritering av trafik så länge den är rimlig. Däremot tycker jag att det är helt förkastligt, och borde vara förbjudet, att hindra konkurrerande tjänster.

Hans J sa...

Jag håller absolut med Christoffer Willenfort!

Det är ISP:erna som väljer att sälja "smokeware".

Upptill X Mbit/s kan ju då uppenbarligen betyda hur dålig bandbredd som helst...

Kanske borde ISP:erna istället börja sälja "Min 75 Mbit/s, Max 30 Gbit/s" där de tidigare lallat med "upptill" 100 Mbit/s???

Anonym sa...

"Upptill X Mbit/s kan ju då uppenbarligen betyda hur dålig bandbredd som helst"

Just det, och det har redan leverantörerna fått kritik för. Det är, som sagt, rimligt att kräva en viss lägsta garanterad hastighet. Men det har inget med nätneutralitet att göra, leverantörerna har alltid lovat guld och gröna skogar för att locka kunder även innan nätneutralitet kom upp på tapeten.

Hans J sa...

Det skulle väl ha med nätneutralitet att göra i så motto att det i den undre hastighet som de då garanterar inte får göras någon som helst QoS, strypning eller dylikt utan de får se till att ha en marginal i vilken de kan göra sådant!