onsdag, september 05, 2007

Varför vilkorerad forskning är dålig.

Det har klagats mycket på nerlägandet av Arbetslivsinstitutet.
Olika forskare hävdar att detta är slutet och att regeringen inte bryr sig.

speciellt LO (som vad jag förstår var de som "beställde" skapandet av ALI) har klagat i högan sky över detta.
Man har främast insinuerat att regeringen gör detta för att spara pengar för skattesänkningar.
Saningen är ju att samtidigt som ALI har stängts ner så har anslagen till den fria forskningen ökat med mycket mer pengar än vad ALI kostade (och ca 85% av alla ALI's forskare har redan nya jobb) så det är bara dimridåer.

Det som däremot händer är att den opinionsbildning som ALI höll på med nu har försvunnit och de pengarna kommer att gå till forskning. Detta är bra, staten ska endast i undantagsfall hålla på med opinionsbildning.


Nu över till inläggets egentliga syfte. Varför riktad forskning är fel.

Anta att vi(staten) stoppar undan 1 miljard för forskning om gurkor.

Vad händer om det inte fins tilräckligt med bra forskning om gurkor ? vi har tex inte tillräckligt många bra forskare som kan ämnet.

Jo dels så komemr dälig forskning att få pengar eftersom deom finns där och bara kan användas till denna typen av forskning, dels så kommer alla forskare i andra ämnen och försöka stoppa in gurkor i forskning som igentligen inte alls har med gurkor att göra.

så vi får tv å sortest sålig forskning som får anslag.
Dels sådan forskning som övörhuvudtaget inte borde fåt pengar. dels forskning som kunde varit bra men som förvrängts för att lyckas få pengar.

Ska man styra forskning så ska man göra det genom styrföreskrifter till gennerella forskningsråd sär man säger(i princip) om det fins bra forskning i område x så är det prioriterat annars välj bra forskning i område y,z, osv.


intresant ?
Andra bloggar om: , , ,

1 kommentar:

Johan Simu sa...

Tyvär så sker det redan i alltförstor utsträckning. Om forskningen inte innehåller.
Genusperspektiv.
Tillämpbarhet.
Kopplar till hållbar utveckling.
Innehåller tvärvetenskapliga ingredienser.

Då är det svårt att få anslag. Forskargruppen jag gjort kandidatarbete hos har inte fått pengar till att anta en ny doktorand på flera år trots att de är absolut värdsledande inom sitt område. Men det är ren grundforskning och det är inte sexigt nog idag tydligen :(