tisdag, oktober 14, 2008

Framtidens kollektivtrafik

Det pratas mycket (främst från MP's håll) om att vi inte ska använda bilar längre.

Men deras ideer håller inte för den stora massan. Jag tänkte därför ta en funderare på vad som skulle behövas för att man skulle kunna ersätta stora delar av dagens biltrafik med kollektivtrafik. Min utgångspunkt är den stora massan av transporter dvs färder upp till 1,5 timmar (pendling).
(Jag förutsätter att folk ska frivilligt gå över, utan påtryckningar i form av hysteriskt höga skatter eller liknande.)

Vilket transportmedel man använder baseras främst på 3 premisser, pris tillgänglighet och bekvämlighet. Låt os göra jämförelser mellan bil och kollektivtrafik på varje punkt.

pris:
Här hävdar de flesta kollektivtrafikförespråkare att bilar är väldigt dyra jämfört med att äga en bill. Problemet är att de tittar på totalkostnaderna. Men de flesta mänskor vill ha en bil även om de oftast använder kollektivtrafik. så då man ska göra jämförelsen så måste man jämföra mellan biljettkostnaden och bilens marginalkostnad, Och marginalkostnaden är avsevärt lägre än totalkostnaden. Detta gör att prisskillnaden är relativt låg. speciellt för de som inte åker ofta nog att det lönar sig att använda månadskort.


Tillgänglighet: Här vinner bilen överlägset.Man behöver inte vänta på nästa buss/tåg, man åker inte i linjer utan direkt till målet,man slipper byten, och man parkerar (oftast) mycket närmre än vad hålplatserna är. Sen finns både trafikstockningar(Bil) och förseningar (Kollektivtrafik) men de nackdelarna tar oftast ut varandra i tidskostnad.
ett exempel från min morgon.
BIL: 2 min till garaget,35 minuter i bil,1 minut från parkeringsplats till dörr. totalt 28 minuter
Kollektivtrafik: 10 minuter till tåget(+3 minuter för marginal),32 minuter på tåget, 3-14 minuter för byte, 10 minuter buss, 3 minuter från buss till dörr. Totalt 61-72 minuter. Bilen vinner med över 30 minuter enkel resa. det ger 5-6 timmar i tidsvinst varje vecka.
om man har ett arbete med minsta lilla flexibilitet så kan man använda några av dessa timmar till att jobba mera, tjäna in bilens mer kostnad, få mer fritid och göra chefen gladare (Vilket oftast leder till bättre lön och arbetsuppgifter.) Klar vinst för bilen.
Vi ska även nämna att jag lever i ett landskap med väldigt väl utbyggd kollektivtrafik, i Norrland hade siffrorna varit så skeva att det inte ens varit lönt att räkna på det.


Bekvämlighet. Här vinner bilen knappt. Mindre väntetider i dåligt väder,inga byten där man ska släpa väskor och annat, man bestämmer själv temperatur,musik och annat, och man störs inte av andra passagerare. visserligen har man ingen toa i bilen och kan inte läsa bok/jobba men det är smådetaljer i sammanhanget.


så vad blir kollektivtrafikens nackdelar och hur tar vi bort dem:
1)Längre avstånd till "uppsamlingspunkter".
2)Den kör på linjer istället för punkt till punkt.
3)Den har tidtabeller istället för att vara ständigt tillgänglig.
4)Den är inte privat medan man åker.

Här är de punkter som måste förbättras. Samtliga punkter pekar på att man måste jobba med mindre enheter. Man kan inte konstruera ett tåg för 2000 personer så att det kör från dörr till dörr för varje passagerare. så vi måste ner i storlek. någonstans mellan 3 och 6 personers enheter verkar rimligt.
Men så fort vi går ner till den storleken så blir det dyrt för vi har just uppfunnit taxin. Så vi måste eliminera föraren (lönen är den enskilt största kostnaden i denna ekvationen). Detta leder till att vi måste använda spårbunden trafik eftersom vi idag inte kan bygga säkra automatiserade fordon som kan köra på vanliga vägar.

Turligt nog så blir spåren ganska billiga eftersom de inte behöver hantera så stora fordon. så vi kan nu bygga fler spår och få upp vår täckningsgrad.

Nästa steg blir att spåren måste byggas i ngn sorts nätmönster över de område som ska täckas så att man får nära till alla stationerna. (en bra siffra är 300 meter fågelvägen till närmsta station, en rimlig är 500 meter)
Detta kräver ganska mycket räls som kommer att ligga kors och tvärs i städer.
Därför är det viktigt ur säkerhetssynpunkt att rälsen primärt är planskild från vanliga vägar. Turligt nog så ger det sidofördelen att man inte behöver bygga dyra korsningar eller sakta ner vid korsningar.
Då vi lägger spåren planskilt så får vi även möjligheten att köra med högre hastigheter även i bebyggda områden, detta drar ner restiden ännu ett snäpp.

Slutligen måste vi ha många fordon i systemet, det ska helst alltid finnas minst ett fordon vid varje station,i ett mer realistiskt scenario så ska det inte gå mer än 2-3 minuter innan det kommer ett nytt fordon. Detta ställer höga krav på logistiken, turligt nog så finns kunskapen om sådant tillgängligt i världen idag och man kan simulera systemen innan man bygger nytt.

Så vad har jag beskrivit egentligen, för som ni säker förstår är jag inte först med att komma fram till dessa slutsatser. konceptet heter "Rapid Personal Transport" vilket på kanslisvenska blir spårtaxi.
Det finns ett bra exempel på hur bra ett sådant system fungerar, Morgantown Personal Rapid Transit byggdes under 70-talet och fungerar idag med 98% effektivitet. (Långt bättre än tex skånetrafiken) Och detta är ett idag 40 år gammalt system. Andra system som utvecklas idag är
Vectus, Unimodal (fd Skytran) och taxi2000.


Har då dessa system inga nackdelar ? Jo de har de.
De kan inte konkurrera med tex lokaltåg och tunnelbana då det gäller toppkapacitet på en given linje (Dock så blir behovet av toppkapacitet mindre eftersom alla inte måste åka samma väg.)
De utnyttjar sin maxkapacitet sämre och de har fler "tomkörningar" jämfört med tex tunnelbana.
Men detta är små nackdelar jämfört med fördelarna för passagerarna som äntligen skulle bli erbjudna ett vettigt alternativ till bilåkning.

ps Denna sorts system skulle minska vårt beroende av fossila bränslen avsevärt.

Intressant ?
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

1 kommentar:

Bengt Gustafsson sa...

Mycket bra förklaring till spårtaxi och en fantastisk redogörelse för hur man drar slutsatsen att spårtaxi är rätt lösning! Jag hade inte kunnat skriva det bättre själv.

Nu gäller det bara att få de som fattar besluten att fatta!

Bengt Gustafsson
VD, Beamways AB
www.beamways.com