Dick Kling och Maria Rankka vill dela ut statens överskott till folket.Det skulle enligt dem ge varje svensk ca 12 000 kronor, Jag(och många andra) kan se frestelsen i detta, det är lika frestande som tanken att dela ut de statliga bolagen till medborgarna. för en enskild person så käns pengar (eller aktier) i handen mycket mer verklig än bättre statliga finanser.

Men jag gillar INTE iden. vår stadsskuld ligger strax under 50% av vår BNP Och även om det är ganska ok (lite bättre än EU15 medlet) så är det mycket pengar i skulden. Och med den ökning av äldre som vi kommer och se de närmsta åren (då generation orvar blir gamla) så kommer vi och behöva varenda krona vi kan spara.

Därför håller jag med Anders Borg och Mitt Eget Parti om att vi ska fortsätta med ett tvåprocentigt överskotsmål tills vi betalat av en bra bit till av stadsskulden. De må inte vara populistiskt men det är sunt.