fredag, februari 16, 2007

DOS attacker kriminaliseras ?

IDG skriver om att DOS attacker ska kriminaliseras med en ny lagstiftning.

förslaget är ute på remiss hos lagrådet just nu.

Det är trevligt att se att riksdag och regering börjar vara allvarliga på teknikområdet.
MEN med tanke på deras histora av mindre genomtänkt lagstiftning på området,
så bör man nok hålla et öga på detta förslaget så det inte blir för övergripande.
(tex så kan ju Slashdotting räknas som en manuell DOS attack)

/c

Inga kommentarer: