måndag, januari 25, 2010

Vansinigheter i kärnkraftsfrågen.

Jag tänkte ta upp ett ämne som legat i träda på sistone. Nämligen kärnkraften i Sverige.
som de flesta som läst min blogg vet så är jag principiellt för att vi skall ha kärnkraft i Sverige.

Därför är jag väldigt orolig iriterad över den enormt korkade kompromiss som Alliansregeringen skapat. Jag har tidigare skrivit om Teknikneutrala lagar och hur de bör utformas. Detta är ett exempel på en allt annat än teknikneutral lag.

Lagen i sig säger att Det får byggas nya kraftverk men endast för att ersätta ett gammalt kraftverk och då endast på samma plats som de tidigare kraftverket.

Det låter väll ganska bra, vi ersätter det gamla med nytt och alla blir glada.
*BEEEP* - wrong answer.

Låt oss studera resultatet av kompromissen.

1) Man har inte satt ett tak på hur mycket elenergi som kärnkraften kan producera. Detta leder till att industrin kommer att försöka producera så mycket som möjligt. (Eftersom kärnkraft är billigt)
Detta i sin tur betyder att istället för att bygga de kraftverk som blir effektivast (dvs mest elenergi ut per produktionskostnad) Så kommer man att bygga det största kraftverk som över huvudtaget är ekonomiskt att bygga. Detta är ett enormt slöseri med pengar och resurser jämfört med flera optimerade kraftverk och innebär att svenska elkonsumenter komemr att få betala mer för sin el.

2) Man får bara bygga ett nytt kraftverk då ett gammalt stängs av. Detta innebär att man kommer att stänga av gamla kraftverk i storleksordning istället för ekonomisk/säkerhetsordning, eftersom man kommer vilja maximera produktionskapaciteten.
Det betyder även att de nya koncepten med multipla små reaktorer som arbetar tillsammans (tex hyperion reaktorn) aldrig kan komma i fråga eftersom de skulle leda till en minskning i uteffekt (punkt 1 förstärker denna effekt.)

3)Man får endast bygga ny kärnkraft på de platser där kärnkraft redan finns.
Detta leder till att då kärnkraften inte byggs där den kommer att behövas utan koncentreras till ett fåtal ställen som var bra på 50-talet, vilket i sin tur kräver stora investeringar i ledningar och styrsystem. vi får mer sårbar infrastruktur och högre kostnader.

Så summan av det hela. den svenska kärnkraften kommer på grund av detta beslut bli dyrare, mer komplicerad, mer produktionskänslig och svårare att hantera. Allt för att politikerna försöker ta tekniska beslut som de inte har kompetens till.

Om det inte rörde sig om så mycket pengar som vi slösar bort så skulle man bara skratta på saken.

Oavsett om man är för eller mot kärnkraft så kan man konstatera att detta är en dålig lösning och jag hoppas att piratpartiet i riksdagen kan hjälpa till att stoppa denna typen av korkade lösningar där politiker leker experter. Tillräckligt många av oss är experter i olika områden för att veta att man inte ska in på andra experters områden och ställa till.Mer bloggar på Intresant.se


Inga kommentarer: