söndag, november 22, 2009

Hur man väljer ut riksdagslistan.

Det har pratats om hur man väljer folk till riksdagslistan för piratpartiet
Eftersom diskussionen inte verkar dö så tänkte jag med ha lite åsikter.
Så utan vidare prat kommer hur jag skulle vilja att vi tar fram våra riksdagslistor.
(Iden är såklart CC Attribution-Noncommercial 2.5 Generic)

1.1) Varje distrikt ställer upp med en egen lista
1.2) Varje distrikt utser en valberedning som ansvarar för valet i det distriktet
1.3) Styrelsen fastställer valberedningarnas uppdragsbeskrivning och publicerar den öppet (tex Kompetenskrav,krav på geografisk,ålders och köns spridning)
1.4) Fri nominering av medlemmar för varje distrikt. för att nomineras måste man INTE tillhöra distriktet.
1.5) Respektive valberedning kontaktar de lokalt nominerade och verifierar att de ställer upp på listan.
1.6) Listan på nominerade publiceras på forumet och skickas ut till medlemmarna via mail.
1.7) Medlemmarna får MINST en månad på sig att diskutera nomineringarna
1.8) distrikten håller provval via pirateweb bland de nominerade enligt metoden enkel överförbar röst. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Enkel_%C3%B6verf%C3%B6rbar_r%C3%B6st)
1.9) Rösträtt för listan i ett givet distrikt har medlemmar i det distriktet.
1.10) Distriktens valberedningar verifierar att listorna uppfyller alla krav jämfört med andra listor.
1.11) Respektive Valberedning fastställer utifrån provvalet en lista med maximalt 22 namn och publicerar den på forum och via mail.
1.12) Alla medlemmar får lov att skicka in motförslag mot valberedningens lista.
1.13) Tidigast 2 veckor efter punkt 10 hålls distriktsvisa val där listorna ställs mot varandra. Även här används metoden enkel överförbar röst.
1.14) Valberedningarna skickar in de antagna listorna till styrelsen för befordran till valmyndigheten.


Att följande begränsningar gäller för kandidater till riksdagslistorna.
2.1) En kandidat får endast ha en av de fem översta platserna på en lista.
2.2) Om en person hamnar på plats 1-5 på mer än en lista så skall personen välja vilken lista denna vill kvarstå på
och på alla andra listor skall personen flyttas ner till första godkända plats.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,
Mer bloggar på Intresant.se

Inga kommentarer: