fredag, september 26, 2008

Kommentare om Det nya FRA förslaget

SVD har listan på ändringar och jag tänkte kommentera dem punkt för punkt.


1. Ändamålen för när signalspaning får användas preciseras och anges i lag i stället för i förordning.

Detta är grundläggnade Och viktigt, för det är alldeles för enkelt att ändra en förordning. Nu ska vi bara dubbelkolla vad syftena blir.2. En särskild domstol ska pröva tillstånd till signalspaning. I det gamla förslaget skulle tillstånd prövas av en nämnd.

Detta beslutet är Väldigt intressant, för det är första gången som en domstol sätts över regeringens beslut, Det är ett steg närmre maktdelning dår
staten inte kan göra vad den vill. Kan man hoppas på en författningsdomstol till 2014 ? (Grundlag så det måste tas med val i mellan)
Sen måste det bevakas att domstolen får rätt kompetens,rätt befogenheter, och inte blir en gummistämpel3. FRA ska ansöka om tillstånd för all signalspaning, även för regeringens behov.

Detta är bra, det borde innebära att man INTE ska skicka över all data utan att det precis som vid buggning av telefon bereds tillgång till information i
efterhand och med klara avgränsningar. Det måste även kollas så att FRA inte kan få eviga tillstånd utan att de ska vara tydligt tidsbestämda4. FRA ska bara få tillgång till de "trafikstråk" som domstolen bestämmer.

Här behövs definition av trafikstråk innan jag kan vara positiv. det låter alldeles för flummigt för att jag ska vara nöjd.5. Trafik mellan avsändare och mottagare i Sverige får inte signalspanas.

Samma problem som innan, hur i H-VETE ska du skilja ut den trafiken. och hur definierar du avsändare och mottagare ? IP nummer? person ? Mac-adress ? , fysisk uppkoppling ?
och hur hanterar du multipla konton på samma dator, multipla datorer bakom samma router, öppna trådlösa bredband osv. Här syns VÄLDIGT tydligt att de som skrivit
detta inte har en aning om hur tekniken fungerar.


6. FRA får endast bedriva signalspaning på beställning av regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten.

Bra avgränsning, det stoppar polis och SÄPO från att gå runt lagen via FRA, Se punkt 1 för begränsningar.


7. En utredning ska tillsättas för att se över polis och säkerhetspolisens behov av underrättelser.

Det borde tillsättas en bred utredning som ser över ALLT behov av underrättelser, även försvaret och regeringens.


8. Särskilt tillstånd krävs för att använda fysiska personer som sökbegrepp.

Under vilka kriterier och vem ger tillståndet ? Punkten är för otydlig.


9.Närmare föreskrifter om förstöring meddelas. I lagen tas in en hänvisning till den lagstiftning som reglerar FRA:s personuppgiftsbehandling.

Detta är otillräckligt, FRA får fortfarande samla på politisk åsikt,religion och sexuell läggning, detta bör helst bort, annars måste det omgärdas av VÄLDIGT stark sekretess och skydd
(Det ska tex INTE vara tillåtet att överföra denna information till annat land/organisation.)10. Kontrollmyndighetens självständighet och förutsättningar för rättslig efterhandskontroll förstärks.

Och hur är det med dess tekniska kontrollmöjligheter, Det får inte bli som JK och DI som bara skickar mail och frågar " har ni brutit mot lagen"
För att en kontrollorganisation ska vara effektiv ska den kunna genomföra "gryningsräder" utan förvarning (Och ska göra detta lite då och då)
Det måste även införas personligt strikt straffansvar för de höga cheferna innom FRA (Läs: långa fängelsestraff för missbruk)11. FRA blir skyldig att underrätta personer som blivit utsatta för spaning.

Efter hur lång tid ? Under vilka kriterier ? Punkten är alldeles för luddig för att göra mig nöjd.


12. Kontrollmyndigheten ska på begäran av enskild vara skyldig att undersöka om verksamhet avseende honom eller henne har skett i enlighet med lag.
I princip bra men se punkt 10 för vad som krävs av myndigheten.


13. FRA måste omedelbart förstöra information från själavårdande samtal.
Detta är ett dubbelt problem, dels för att man inte kan radera tjänstemänns minne så de kommer fortfarande att ha läst hela eller delar av informationen.
Dels för att om man förstör informationen så kan man inte meddela att man utsatt personer för spaning.
Dessutom tar denna punkt INTE hänsyn till källskyddet, så journalister och tipsare kan fortfarande jagas.


14. Inget råmaterial (trafikdata) får sparas i mer än ett år.

Här får FRA spara för mycket data, även med avgränsningar som i punkt 3,4&5 så kommer väldigt många oskyldiga personer "fasna i trålen"
Data om dem måste förstöras.


15. Vid kontrollstationen 2011 ska kontrollorganen undersöka om FRA:s verksamhet bedrivits på ett etiskt riktigt sätt.

Deffiniera etiskt :) Detta är en snömospunkt utan någon som helst betydelse.
Rent generellt så ser detta mycket bättre ut än den tidigare lagen. Det verkar som om vi inte längre har allmän övervakning utan att FRA får beskriva syfte först,
och blir inkopplade på kabel/får ut data sen. Om det blir så så kan jag nog acceptera detta MEN, "The Devil is in the details" som det heter. Det är fortfarande
alldeles för många punkter som är osäkra, och en hel del till som måste snyggas till.

Min åsikt är att den nuvarande lagen bör läggas på is i minst 12 månader, och under tiden kör man en ordentlig remissrunda för det nya förslaget (Och utreder behoven)
Efter det så kan vi med nya fakta gå och rösta på förslaget. (Helst efter en valkampanj där de olika partierna fått försvara sig i valstugor och debatter, för vi
tjänar på att debatten INTE lägger sig Fredrik :))


Andra som skriver om FRA:
Amanda Birhed Opassande Ledarbloggen Jonas Morian
Amanda Birhed2 MinaModerataKarameller HAX

Läs även andra bloggares åsikter om , ,
Mer bloggar på Intresant.se

Inga kommentarer: