fredag, juni 27, 2008

Hur reagera på FRA-lagen del 1

Så nu har Sverige skrivit lag om den mest heltäckande övervakningen av elektronisk kommunikation som finns i hela världen.

Hur kan vi som står upp för friheten gå vidare ?

som jag ser det finns tre olika möjligheter.

1) Starta ett nytt parti (Alternativt gå med i piratpartiet)

2) Gå ur partier och rösta inte på dem.

3) gå med i parti/stanna kvar i parti och rösta ut de som genomförde dessa beslut.


Alla varianter har olika fördelar och nackdelar.

Att starta nytt, är ideologiskt renlärigt, man visar tydligt vad man vill och kan inte anklagas för att svika sina ideal.
Däremot är det tveksamt om det ger en större politisk effekt då oddsen att ett nytt parti kommer in i riksdagen är dåliga. Dessutom så ger det ingen effekt före 2010

Samma sak gäller om att gå ut ut ett parti och inte rösta på dem, Även om man berättar varför man lämnar partiet så har de flesta lokalavdelningar ingen uppföljning på detta (Vilket visar på hur toppstyrda partierna har börjat bli, en uppföljning är A och O för att förbättra sig.)
så det kommer ha mindre effekt än alternativ ett.

Då återstår allternativ tre, att gå med i ett parti och påverka inifrån.
Detta har sina risker då man förr eller senare kommer att bli tvungen att kompromissa.
Men då ett "normalt" parti i en medelstor (100K invånare) komun drar runt 40-80 pers på sitt årsmöte så är det här man kan påverka enklast.
Det räcker om man kan samla ihop 10-20 vänner som blir medlemmar
då har man skaffat sig en maktposition inom lokalavdelningen.

För min egen del så kommer jag och börja agera inom folkpartiet Helsingborg och leta upp andra frihetssträvande liberaler där.

Läs även andra intressanta bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer: