söndag, februari 25, 2007

DRM och Piratkopiering, en anorlunda syn.

Eric Flint är inte bara en mycket bra författare utan har även mycket åsikter om DRM (digital rights Management) och piratkopiering.

Den stora skilnaden mot andra som pratar i ämnet är att han som författare kunde "put his money where his mouth is" Och gjorde det. Han övertalade Jim Baen att lägga upp ett antal av hans (och andra författares) gamla böcker gratis på nätet. dom kallade stället för Baen Free Library Och det blev väldigt populärt. Den intresanta poängen var att de böcker som lades upp för gratis nerladning ökade i försäljning och Eric har statistiken som bevisar det.

Nu har Eric funderat vidare på VARFÖR Det har blivit så mycket piratkopiering speciellt då man har infört mer och mer DRM. HAns tes är att DRM orsakar piratkopieringen genom att göra det piratkopierade matrialet mer atraktivt. DVS att pga att olika företag gör det svårt för användarna att använda matrealet och svårt att få tag på matrealet så ökar incitamenten för användarna att införskafa matrealet från allternativa källor, Kombinera detta med att tekniken har möjliggjort massdistribution utan att blanda in stora organisationer så får du den klasiska star wars situationen "The harder you squeeze, the more systems will slip through your fingers"

Här är en artickel av eric som tar upp det jag skrivit i mer detalj.

detta inlägg pingat på intresant.se
Andra bloggar om: , , ,

Inga kommentarer: